BRUSSEL -- Paul Van Grembergen heeft vandaag in handen van voorzitter Norbert De Batselier van het Vlaams Parlement de eed afgelegd als minister. Van Grembergen vervangt in de Vlaamse regering Johan Sauwens, die woensdagavond ontslag nam.
De acht toekomstige collega's van Van Grembergen in de Vlaamse regering zaten allen in de regeringsbanken. Er waren opvallend veel parlementsleden afgezakt naar het halfrond om de eedaflegging bij te wonen. Ook aanwezig was Johan Sauwens, die voortaan weer parlementslid is en druk omringd werd. De Vlaams Blok-fractie daarentegen was collectief afwezig.

Van Grembergen neemt het meerendeel van de bevoegheden van zijn voorganger Sauwens over: binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en huisvesting. De bevoegdheid voor sport gaat naar Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux .

Wie hem gaat opvolgen in het Vlaams Parlement is nog geen uitgemaakte zaak. Eerste opvolger Lieven Decaluwé, schepen in Gent, komt het eerst in aanmerking. Maar ook de naam van Jan Roegiers, tweede opvolger en werkzaam op het kabinet van Bert Anciaux, valt.

Van Grembergen moet in het Vlaams Parlement ook vervangen worden als VU-ID-fractievoorzitter. Daarvoor zullen de kandidaturen worden opgevraagd, maar er wordt aangenomen dat huidig ondervoorzitter Etienne Van Vaerenbergh die taak op zich zal nemen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig