BRUSSEL - Het BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) gaat haar leden niet oproepen hun honoraria al vanaf januari te indexeren. Dat vernam het persagentschap Belga bij ondervoorzitter Marc Moens.
Het BVAS zegt een voorstel klaar te hebben ,,waardoor de indexering op een wettelijke manier zou kunnen toegepast worden zonder dat de artsen hun sociaal statuut verliezen''. Volgens dat voorstel zijn er ook geen alternatieve besparingen nodig, aldus Moens. Het voorstel wordt vandaag per aangetekende brief naar Medicomut-voorzitter Gabriel Perl gestuurd.

Het BVAS had ermee gedreigd, haar leden op te roepen de indexering van de honoraria toch vanaf 1 januari in te voeren in navolging van een adviescomité van Vlaamse huisartsenverenigingen. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke had besloten de indexering uit te stellen tot 1 juli 2001. Hij had de indexering op 1 januari ,,onwettelijk'' genoemd en gedreigd met sancties.

Minister Vandenbroucke besloot op 9 oktober 2001, bij het opstellen van de algemene begrotingsdoelstellingen, de indexering uit te stellen tot 1 juli 2002. Hij deed dat om budgettaire redenen. Intussen maakte het kabinet van Vandenbroucke wel bekend dat de minister de indexering toch op 1 januari wil toestaan, als de commissie artsen-ziekenfondsen een andere maatregel uitwerkt die evenveel besparingen oplevert.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig