IEPER - De gemeenteraad van Ieper heeft de aankoop goedgekeurd van zes schilderijen van kunstenaar Ferdinand Pauwels voor het stedelijk museum. Pauwels realiseerde tussen 1870 en 1881 zijn belangrijkste oeuvre, met name een reeks van 11 muurschilderingen in de Lakenhallen, die vernield raakten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De muurschilderingen werden indertijd uitgevoerd onder auspiciën van de stad Ieper en de Koninklijke Commissie voor Monumenten. Vooraleer aan de slag te gaan moest Pauwels de modellen van zijn geplande muurschildering voorleggen.

De schilderijen zijn reeds gedurende enkele tientallen jaren familiebezit maar de eigenaar, een man uit de regio Frankfurt, wenst ze nu te verkopen. Na onderhandelingen liet hij weten bereid te zijn ze te verkopen voor circa 6,5 miljoen frank. Gezien de grote zeldzaamheid en hun toestand vindt Ieper dit aanvaardbaar maar duur zodat een subsidieaanvraag werd ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap.

Er kwam al een positief advies voor de helft van het bedrag. De overige helft zal de stad halen uit een reservefonds dat in 1999 werd opgericht precies om uitzonderlijke kunstvoorwerpen aan te kopen. Als de stad niet snel tot de aankoop had beslist, zou de eigenaar ze verkocht hebben via een veilinghuis.