BRUSSEL -- Waarnemend VU-voorzitter Fons Borginon reageerde zondag in het VTM-middagjournaal verbolgen op de verklaringen van Bourgeois. Hij verweet hem bewust aan desinformatie te doen.
,,Bourgeois vertelt de waarheid niet'', begon Borginon, die ontkende dat de partijraad werd gemanipuleerd. ,,Dat is bewust onwaar en een lasterlijke verklaring''. De partijvoorzitter ontkende ook de stelling van Bourgeois dat voortaan de Franstaligen zullen beslissen wie Vlaams minister wordt in Brussel. ,,We gaan er institutioneel op vooruit. De dubbele meerderheid is wel degelijk verworven. We gaan in de richting van een sterkere band met Brussel'', luidde het.

Sancties

Volgens Borginon was er in de partijraad ook geen sprake van een 50-50-verhouding. ,,Het gaat om een meerderheid, ook al is die krap. Het kan niet dat een partij gegijzeld wordt door een deel van de partij''. Daarom wil hij dat de beslissing van de partijraad ook wordt uitgevoerd. Borginon verklaarde zich bereid om daarover met Bourgeois te praten. Of er sancties volgen indien Bourgeois en co het partijstandpunt bij de stemming in de Kamer niet volgen, wou de voorzitter niet zeggen.

'VU heeft toekomst'

Ondanks de grote crisis binnen de partij meent Borginon dat de VU nog een toekomst heeft. ,,Sommigen volgen een strategie die niks te maken heeft met het Lambermontakkoord. Dat maakt het moeilijk om het Vlaams-nationalisme gestalte te geven''. De doelstelling van dat Vlaams-nationalisme -- zelfbestuur -- kan volgens hem binnen de VU gerealiseerd worden.

Vlaams Blok-kamerfractieleider Gerolf Annemans, 's morgens aanwezig op de betoging, stelde vast dat de democratische meerderheid tegen Lambermont steeds groter wordt. Het akkoord moet dan ook worden afgewezen, besloot hij.