BRUSSEL - Het Belgisch voorzitterschap is positief over de mini-top van EU-verantwoordelijken gisteravond in Londen, ondanks de manier waarop die plaatsvond. De hoofdpunten op de agenda waren de militaire operaties in Afghanistan, de humanitaire situatie in het land en aan zijn grenzen, de politieke perspectieven voor een post-Talibantijdperk en het vredesproces in het Midden-Oosten.
De staatshoofden en/of de eerste ministers van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Italië, Spanje en de Hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlandse Beleid van de Europese Unie Javier Solana zakten naar Downing Street af. Aanvankelijk was voorzien dat alleen Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk aan de mini-top zouden deelnemen. Later kregen ook Italië en Spanje een invitatie. België en Nederland werden in laatste instantie in Londen ontboden.

Allereerst werd gepraat over de militaire operaties in Afghanistan en de al bereikte resultaten. Daarbij werd aandacht besteed aan de nieuwe militaire operaties die het naderen van de Talibanstellingen op de frontlinie beogen.

Hulp versterken

Wat betreft het humanitaire luik, drongen de EU-vertegenwoordigers er op aan om de hulp aan de Afghaanse bevolking te versterken, zowel in Afghanistan zelf als in de buurlanden. ,,Een van de belangrijkste conclusies voor het Belgische voorzitterschap is dat dringend initiatief moet worden genomen om de humanitaire hulp op te drijven'', aldus een bron uit de kringen van het Belgisch voorzitterschap.


Palestijnse kwestie
Een groot deel van de informele top werd ook besteed aan de Palestijns-Israëlische kwestie. De zes Europese leiders willen een oplossing zoeken om het Midden-Oosten uit de impasse te halen. Vandaag ontmoet premier Guy Verhofstadt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Shimon Peres, en de Palestijnse leider, Yasser Arafat, in de marge van de Euromedtop in Brussel.

De ontmoeting van de EU-leiders had normaal gezien een onderonsje tussen Jacques Chirac, Tony Blair en Gerhard Schroeder moeten worden. Na kritische bemerkingen van EU-voorzitter België en andere landen, kregen Italië, Spanje, Nederland en België eveneens een invitatie. De nieuwe mini-top leek aanvankelijk dus veel op een heruitgave van het onderonsje dat Chirac, Blair en Schroeder op 19 oktober in Gent hadden. Dat veroorzaakte eveneens grote commotie bij het Belgisch voorzitterschap en de kleinere landen van de Unie.