BRUSSEL _ Het aantal aanvragen voor asiel in ons land is de laatste twee maanden weer licht gestegen. Vooral het grote aantal aanvragen uit Rusland is dit jaar opmerkelijk. Van alle Russen die hun toevlucht zoeken in het Westen, komt momenteel een kwart in België terecht.
Vooral Russische vluchtelingen vinden de weg naar ons land. Tot en met augustus vroegen al 2.024 Russen asiel aan in ons land, goed voor twaalf procent van het totale aantal verzoeken. Daarmee vangt België alleen al een kwart op van alle Russen die hun toevlucht zoeken in het Westen. In absolute cijfers scoort ons land wat Russische vluchtelingen betreft even hoog als Duitsland.

Een eerste onderzoek van het Commissariaat-Generaal leerde dat in Rusland wellicht dezelfde mechanismen aan het werk zijn die vorig jaar voor een grote stijging van asielzoekers uit Kazachstan zorgden. Ook nu zouden Russische vluchtelingen via reisagentschappen warm worden gemaakt voor een trip naar België. Andere herkomstlanden vanwaar heel wat vluchtelingen naar ons land vertrekken, zijn Algerije en Oost-Europese landen zoals Bulgarije, Slowakije en Tsjechië.

Over het algemeen blijft het aantal aanvragen in ons land overigens wel gevoelig lager liggen dan vorig jaar. Vorig jaar hadden zich rond deze tijd van het jaar al 23.596 vluchtelingen aangediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De grote piek in de aanvragen, die de regering-Verhofstadt ertoe noopte de financiële steun aan vluchtelingen af te schaffen, moest toen nog komen.

Uit een vergelijking van het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties in zestien westerse landen blijkt dat België in de eerste jaarhelft een kleine 5 procent van de vluchtelingen opving. Vorig jaar lag dat percentage nog op 8,66. Opvallend meer asielzoekers nemen dit jaar de wijk naar Oostenrijk en Frankrijk.