TOKYO - De Russische president Vladimir Poetin en de Japanse premier Yoshiro Mori zijn er tijdens hun tweedaags overleg in Tokyo niet in geslaagd de kwestie van de Koerilen-eilanden op te lossen. Wel zijn beiden vastbesloten de besprekingen voort te zetten, opdat een vredesverdrag toch voor het eind van het jaar kan worden gerealiseerd.
Poetin heeft gisteren en vandaag over verschillende kwesties met Mori overlegd. De enige omstreden kwestie betreft de Koerilen, een eilandengroep die in Russische handen is en waarop Tokyo aanspraak maakt. De vier eilanden ten noorden van Japan werden in de Tweede Wereldoorlog veroverd door de Sovjet-Unie, en de claims op de eilanden hebben sindsdien verhinderd dat Japan en Rusland officieel vrede sloten.

Beide landen hebben gezegd voor het einde van het jaar een vredesverdrag te willen tekenen. Moskou en Tokyo onderhouden sinds 1956 diplomatieke betrekkingen, maar een officieel vredesverdrag ter afsluiting van de Tweede Wereldoorlog is er nooit van gekomen.

Mori zei op een persconferentie dat is afgesproken te proberen de Koerilen-kwestie op basis van al hetgeen in het verleden al aan voorstellen ter tafel is gekomen op te lossen. Poetin, die samen met Mori op de persconferentie verscheen, zei dat hij er vooral op heeft gehamerd dat Moskou en Tokyo hun strategische betrekkingen nauwer aanhalen om de stabiliteit in Noordoost-Azie veilig te stellen. ,,Ik hoop dat we er in de nabije toekomst sterk van doordrongen zullen zijn dat beide landen van levensbelang voor elkaar zijn'', aldus de president.

Voordat hij naar Japan vertrok had Poetin al aangegeven dat een oplossing voor het conflict over de Koerilen nog ver weg was. ,,Heeft iemand ooit echt gezegd dat de regering van de Russische Federatie van plan is de Koerilen op te geven?'' zei hij volgens het Russische persbureau Interfax. ,,We zullen de kwestie slechts bespreken en niet meer dan dat.''

Mori kwam met een voorstel dat al eens in 1998 ter tafel is gekomen en inhoudt dat Tokyo zich neerlegt bij het feit dat de Koerilen onder Russisch bestuur vallen, maar wel officieel erkend wil hebben dat het formeel aanspraak maakt op de eilandengroep.

Poetin en Mori hebben namens hun beider landen een tiental verdragen gesloten, vooral van economische aard. Andere overeenkomsten hebben betrekking op het terrein van de energie, Japanse hulp bij de ontmanteling van Russische nucleaire arsenalen en samenwerking tussen de douanes van beide landen.

Aan het slot van de besprekingen van kreeg Poetin van Mori een robothond die Russische liedjes kan blaffen.