LONDEN - The Times , de krant van het Britse establishment, heeft zich vandaag uitgesproken voor premier Blair bij de parlementsverkiezingen van donderdag. Het is voor het eerst in haar bestaan dat deze conservatieve krant zich achter de Britse Labour-partij schaart. Ook de Financial Times heeft zich twee dagen voor de verkiezingen voor de partij van premier Tony Blair uitgesproken. Alle opiniepeilingen geven aan dat de Britse socialisten donderdag voor de tweede opeenvolgende keer een overweldigende overwinning zullen behalen.

De steunbetuiging van The Times moet een grote schok zijn voor de Conservatieve Partij van William Hague. De partij gaat toch al gebukt onder de rampzalige opiniepeilingen die een zeer grote nederlaag voorspellen voor de partij, die onder Margaret Thatcher jarenlang onoverwinnelijk leek.

Uitdagingen in eigen land

The Times sprak «voorzichtig maar duidelijk» steun uit aan Labour. In zijn eerste ambtstermijn heeft Blair volgens de krant veel elementen van het economisch beleid van de vroegere conservatieve premier Margaret Thatcher voortgezet, zoals bestrijding van inflatie en verzet tegen nieuwe belastingen. De krant ziet ook veel in de belofte van Labour om meer te investeren in de openbare diensten, maar is fel tegen het streven naar nauwere integratie met de Europese Unie. De Times gaat ervan uit dat een verwacht referendum over toetreding tot de Europese muntunie zal worden uitgesteld of zal falen.

«Wij hopen dat Blair zo verstandig is zich te concentreren op de reeks uitdagingen die hij in eigen land is aangegaan en een roekeloos continentaal avontuur zal vermijden dat zowel zijn premierschap als zijn reputatie kan schaden», aldus de Times, die de Conservatieve Partij van William Hague verwijt een «verwarde» campagne en dito oppositie te hebben gevoerd, «waarin afgemeten beleid en het grofste populisme ongemakkelijk naast elkaar hebben gezeten».

Financial Times gematigd

Ook de Financial Times sprak zich uit voor Blair, zij het met aarzelingen. De premier heeft de steun om drie redenen verdiend: constructief engagement met Europa; het in goede banen leiden van een sterke economie en nieuwe investeringen in openbare diensten. De zakenkrant vreest echter dat deze pluspunten niet al te sterk zijn. Blair moet het pleit voor toetreding tot de euro nog beslechten; dat het met de economie goed gaat kan toeval blijken te zijn in plaats van het resultaat van goed beleid; en de openbare uitgaven kunnen de economische groei maar al te snel inhalen.

«Er is veel onaantrekkelijks aan de regering van de heer Blair. Maar verkiezingen betekenen het maken van een keuze. Labour heeft bekwaam geregeerd. De heer Blair heeft een tweede kans verdiend», aldus de Financial Times.

Een peiling in de krant The Independent gaf aan dat de partij van Blair 45 procent van de stemmen zal halen, vergeleken met 32 procent voor de Conservatieven en 16 procent voor de Liberal Democrats. Bij de verkiezingen in 1997 behaalde Labour 43,2 procent, tegen de Tories 30,7 procent en de Liberal Democrats 16,8 procent.