ATHENE - Johannes Paulus II heeft vandaag in Griekenland spijt betuigd over de zonden die in naam van het Vaticaan zijn begaan tegen de christelijk-orthodoxe kerk. De orthodoxe aartsbisschop Christodoulos verwelkomde de spijtbetuiging van de paus.
Met de verklaring, waarin de rooms-katholieke kerkvader onder meer inging op de ,,desastreuze verwoesting'' van het Byzantijnse machtscentrum Constantinopel, wil de Heilige Stoel de aversie weg te nemen die bij het conservatieve deel van de Grieks-orthodoxe staatskerk tegen het bezoek van de paus bestaat. Ook hoopt het Vaticaan bijna duizend jaar na het Grote Schisma een dialoog met de orthodoxe kerk op gang te brengen. Meer nog dan een theologische broedertwist lag aan de kerkscheuring een ordinaire strijd om de macht tussen Byzantium en Rome ten grondslag.

Vooraf was al verwacht dat de paus direct na aankomst in Griekenland zou ingaan op de aanval van de kruisvaarders op Constantinopel (het huidige Istanbul) in 1204. Die bestorming ligt uiterst gevoelig in de orthodoxe wereld omdat die aanval de ineenstorting van het Byzantijnse Rijk inluidde, waarna onder meer de orthodoxen eeuwenlang onder Turks (Osmaans) bestuur kwamen te staan. Dat wordt er nog altijd als een vernedering ervaren.

,,Het is tragisch dat de belagers, die op pad waren gegaan om de toegang tot het Heilig Land veilig te stellen voor christenen, zich keerden tegen hun eigen geloofsbroeders. Het feit dat ze Latijnse christenen waren vervult de katholieken met een groot gevoel van spijt'', verklaarde de paus, waarna hij in gebed om vergeving vroeg voor de zonden die de katholieke kerk heeft begaan tegen ,,onze orthodoxe broeders en zusters''.

De paus werd op de luchthaven van Athene verwelkomd door een erewacht van de Griekse luchtmacht. Hoge vertegenwoordigers van de Grieks-orthodoxe kerk ontbraken, wat aangeeft hoe gevoelig het bezoek ligt. Op een tegen het pausbezoek gerichte manifestatie noemde de theoloog Giorgos Metalinos het woensdag ,,schennis van de nagedachtenis van onze heiligen dat de paus tot Griekenland wordt toegelaten''. Meer dan 1.000 mensen bezochten de manifestatie.

In het etmaal dat de paus in Griekenland doorbrengt zijn tal van demonstraties en acties aangekondigd. Kloosters zullen in zwart worden gehuld en kerkklokken zullen worden geluid als teken van rouw. Fanatiekelingen hebben gedreigd te verhinderen dat de pauselijke stoet de Areopagus bereikt, de heuvel waar Paulus in 51 na Christus een befaamde rede hield. Enkele uren voor de paus zou aankomen riepen enkele protestleiders, kennelijk onder druk van de regering en leiders van de hoofdstroom in de kerk, echter op tot terughoudendheid. Met de veiligheid is geen enkel risico genomen. Meer dan 5.000 agenten voerden in Athene patrouilles en controles uit.

Voor het parlement wapperde de Griekse vlag naast de vlag van de Heilige Stoel. 'Na tien eeuwen', kopte de krant Eleftherotypia.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig