BRUSSEL - Het aantal buitenlanders in ons land is de voorbije vijf jaar met 3,3 procent gedaald, maar het aantal nationaliteiten is gestegen. Dat leert een Ufsia-rapport dat gemaakt werd op vraag van Vlaams minister Mieke Vogels. De nieuwe inwijkelingen zijn vooral EU-burgers. Jonge Marokkaanse of Turkse migranten keren vaak terug omdat hun huwelijk op de klippen loopt.
Het bericht staat vandaag in De Morgen. Elk jaar telt Vlaanderen zo'n 21.000 nieuwkomers uit het buitenland. 55 pct komt uit landen van de Europese Unie. Eén op vier is Nederlander. België telt ondertussen wel inwijkelingen uit elk land van de wereld. In Antwerpen alleen al verblijven mensen uit 150 verschillende landen.

5 procent van de inwijkelingen is Turk, 6 procent Marokkaan. Een deel komt naar België voor een huwelijk. Toch is er ook een nieuwe trend: 50-plussers komen in ons land bij hun kinderen wonen, omdat de gezondheidszorg in België beter is.