LEUVEN - Het globale land- en tuinbouwinkomen in ons land lag in 2001 6,5 procent hoger dan het jaar voordien. Uitgedrukt per voltijds tewerkgestelde arbeidskracht was er een stijging met 9,2 procent. Dat blijkt uit berekeningen van de Boerenbond die de landbouworganisatie vandaag publiceert in haar tijdschrift Boer en Tuinder. Het is na het catastrofale jaar 1999 het tweede opeenvolgende jaar dat het inkomen stijgt.
De omzet van de land- en tuinbouw in 2001 wordt geraamd op 7,04 miljard euro (283,8 miljard frank), een toename met 3,5 procent. De uitgaven (plant- en veevoeding, zaai- en pootgoed, energie, diensten...) stegen eveneens met 4,4 procent tot 4,49 miljard euro (181 miljard frank). Na verrekening van de afschrijvingen, subsidies, belastingen, pachten en intresten op bedrijfskapitaal blijft er 1,67 miljard euro (67,3 miljard frank) over, een stijging met 6,5 procent. Door de daling van het aantal tewerkgestelden met 2,4 procent is er per voltijdse kracht een inkomensstijging met 9,2 procent.

De evolutie van de omzet is echter zeer verschillend naargelang de sectoren of specifieke weersomstandigheden waarmee de individuele boer geconfronteerd werd. In belangrijke sectoren zoals graan, aardappelen, varkens, pluimvee en melk deed er zich een prijsherstel voor. Voor de tomaten was het echter geen goed jaar. De zwaarste klappen vielen in de rundvleessector waar de BSE- en MKZ-crisis aanleiding gaven tot een daling van het consumentenvertrouwen en ineenstorting der prijzen.

In een commentaar wijst de Boerenbond erop dat ondanks de stijging in 2001 het landbouwinkomen per voltijdse arbeidskracht nog steeds 30 procent lager ligt dan het gemiddelde brutoloon van de loon- en weddetrekkenden in ons land. De landbouworganisatie merkt ook op ,,dat de globale positieve evolutie in 2001 niet wegneemt dat op korte en middellange termijn een groot aantal onzekerheden de sector ernstig zorgen blijven baren''.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in