WASHINGTON - De Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Naties willen in de zomer een internationale vredesconferentie organiseren over het conflict in het Midden-Oosten. Ter voorbereiding zou met de betrokken partijen en de aan Israël en Palestina verwante landen overleg worden gepleegd.
,,We hebben reeds gepraat over wat de beste manier zou zijn om een internationale vredestop te organiseren'', aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell. Vermoedelijk zal de conferentie in het begin van de zomer plaatsvinden.

,,De Verenigde Staten zullen vooraf niet enkel met de partners van het Midden-Oosten-kwartet praten, maar ook met de betrokken partijen en de andere landen die zich met het thema verwant voelen'', aldus Powell. Op die manier hopen de vier tot een reeks principes te komen die als basis kunnen dienen voor de top.


VN onderzoekt Jenin vanop afstand
De Verenigde Naties zouden een rapport over de gebeurtenissen in het Palestijnse kamp Jenin kunnen maken, zelfs als Israël een VN-missie blijft weigeren. Dat zei VN-secretaris-generaal Kofi Annan na een vergadering van de VS, de VN, de EU en Rusland over het Midden Oosten. Hij zei instructies van de veiligheidsraad over het onderwerp te verwachten

,,Ik weet niet wat de Veiligheidsraad van plan is, maar ik heb een project voor een brief gezien die vraagt dat we een rapport maken over Jenin met alle beschikbare informatie, zelfs als we niet ter plaatse kunnen gaan'', zei Annan tegen de perslui.

Annan heeft vannacht de missie naar Jenin afgeblazen. Die missie moest een licht werpen op de gebeurtenissen in het Palestijns vluchtelingenkamp Jenin. Israël had aanvankelijk met het onderzoek ingestemd, maar stelde net voor de VN met hun missie van start zouden gaan, steeds nieuwe voorwaarden voor toelating aan het team. Afgelopen dinsdag besloot het Israëlische veiligheidskabinet opnieuw om de missie te weigeren omdat niet aan de voorwaarden was voldaan.

Zo wilde Israël zelf bepalen wie door de VN-missie als getuigen worden gehoord, moesten militairen en overheidsfunctionarissen worden gevrijwaard van vervolging en stelde Israël eisen aan de tekst van het eindrapport van de missie.

Amerikaanse Senaat erkent Israëlisch recht op zelfverdediging
De Amerikaanse senaat heeft, tegen het advies van het Witte Huis in, een resolutie gestemd waarin de senatoren hun solidariteit uitdrukken met Israël, dat net als de VS in een ,,oorlog tegen het terrorisme'' is verwikkeld. De resolutie was een initiatief van de Democratische senator Joseph Lieberman en werd met een overweldigende meerderheid goedgekeurd.

In het Amerikaanse lagerhuis, het Congres, volgt weldra een gelijkaardige resolutie. Die is nog explicieter in zijn steun voor Israël, ondanks wijzigingen die met het Witte Huis werden onderhandeld.

De senaatsresolutie bevestigt onder meer het recht van Israël om zich te verdedigen en ,,terroristische infrastructuur in Palestijns gebied te ontmantelen''. Aan de Palestijnse autoriteit wordt gevraagd zijn verplichtingen na te komen in het ontmantelen van het terrorisme.