BRUSSEL - De Onafhankelijke Vakbond voor het Spoorwegpersoneel (OVS) betreurt het ontslag van Christian Heinzmann als afgevaardigd-bestuurder van de NMBS. Dat stelt adjunct-secretaris-generaal Guy Baucant in een communiqué. De andere spoorbonden hekelen vooral de figuur van minister van Mobiliteit Isabelle Durant. De bonden ontkennen dat zij Heinzmann onder druk zouden gezet hebben.
,,Het ontslag zou het gevolg zijn van grote druk en blokkeringen vanuit directie- en vakbondskringen. De OVS zal de benoemingsmodaliteiten van de toekomstige NMBS-topman nauwgezet volgen en niet aarzelen om elke nieuwe mislukking aan te kaarten'', aldus Baucant.

Desalniettemin blijft de nieuwe raad van bestuur, die door de regering benoemd is, aan. ,,De OVS hoopt dat de nieuwe bestuurders in alle sereniteit zullen kunnen werken''.

De vakbond wenst verder geen polemiek te voeren op basis van de politieke kleur van de leden van de nieuwe raad van bestuur. ,,In tegenstelling tot anderen''. De bond zal het werk en de genomen beslissingen van de bestuursleden evenwel met een kritisch oog bekijken.


ACV wil ontslag Durant
Michel Bovy, voorzitter van de christelijke vakbond ACV-Transcom, wil dat minister van Mobiliteit Isabelle Durant haar ,,politieke verantwoordelijkheid'' ontslag) moet nemen. Volgens Bovy is Christian Heinzmann het slachtoffer van het ,,non-beleid'' van Durant ten opzichte van de spoorwegen.

De voorman van de christelijke spoorvakbond vindt de wijze waarop Heinzmann werd aangesteld (,,een selectieprocedure van drie tot vier dagen waarbij Heinzmann als een duiveltje uit een doosje tevoorschijn kwam'') onverantwoord voor een bedrijf met 40.000 personeelsleden en een verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschap.

Bovy spreekt van ,,geklungel'' van de eerste orde en vraagt duidelijkheid over de juridische situatie waarin de NMBS zich momenteel bevindt. De raad van bestuur kan momenteel niet meer functioneren en geen geldige beslissingen nemen. Politiek moet er zeer snel worden opgetreden, aldus Bovy.

Dat Heinzmann zich zou hebben teruggetrokken wegens de vakbonden kan Bovy zich niet voorstellen. ,,Noch ikzelf noch iemand van mijn organisatie hebben Heinzmann sinds zijn aanstelling gezien of gesproken''.


CGSP geschandaliseerd
"Ik ben geschandaliseerd door de stelling van Heinzmann dat hij bedreigd is door de vakbonden." Dat zegt de voorzitter van de CGSP Spoor José Damillot in een reactie op het ontslag van Heinzmann. Damillot wil dat de regering nu iedereen die de NMBS ,,kent'' rond de tafel brengt.

Damillot wijst erop dat in het directiecomité zelfs geen ingenieur zit die weet hoe de spoorwegen technisch in elkaar zitten. Het zijn de spoormensen zelf die ervoor moeten zorgen dat de treinen rijden, voegde hij er aan toe.

Damillot wil dat Heinzmann zich verantwoordt over de redenen die hij opgeeft voor zijn ontslag. ,,Ik keur zelfs het idee van bedreigingen af'', zegt hij. De voorman van de socialistische spoorbond stelt enkel een kort telefonisch onderhoud te hebben gehad met Heinzmann. En dat is volgens hem heel hoffelijk verlopen. Beiden kwamen overeen elkaar binnenkort te willen ontmoeten.

Volgens Damillot kwam Heinzmann misschien tot de vaststelling dat hij niet de vrije hand had om de leden van het directiecomité aan te wijzen. Dat comité wordt volgens bepaalde politieke evenwichten samengesteld, luidt het.

Damilot weerlegde met klem op de één of andere manier Heinzmann bedreigd te hebben. Hij wil zijn naam witgewassen zien, hetzij door Heinzmann, hetzij door minister van Verkeer Isabelle Durant.

Er zijn elementen in de ontslagbrief van Christian Heinzmann, de ontslagnemende gedelegeerd-bestuurder van de NMBS, waardoor we gerechtelijke stappen tegen hem zouden kunnen nemen. Dat verklaarde Pierre Legros, advocaat van voorzitter José Damilot van de CGSP-spoor, op een persconferentie.