BRUSSEL - De aanpassing van de genocidewet wordt binnen de twee weken goedgekeurd in de Kamercommissie justitie. De stemming in de Kamer volgt voor het einde van deze regeerperiode. Dat hebben Hugo Coveliers (VLD) en Jacques Simonet (MR) zondag verklaard tijdens de televisie-uitzending Mise au point op de RTBF.
De twee wetsontwerpen die de genocidewet wijzigen, liggen op dit moment ter bespreking voor in de Kamercommissie justitie en werden al goedgekeurd in de Senaat. Tijdens de debatten in de Kamer vroegen VLD en MR hoorzittingen om op een aantal punten opheldering te krijgen.

Volgens fractieleider Coveliers is het ontwerp uit de Senaat niet efficiënt en laat het vele mogelijkheden tot misbruik toe. Toch komt er nog voor de verkiezingen een stemming, aldus Coveliers.

Het arrest van het Hof van Cassatie over de zaak-Sharon maakt het interpretatieve wetsontwerp inzake de genocidewet overbodig, vindt Jacques Simonet. Hij engageert er zich evenwel toe de teksten te stemmen zoals ze nu voorliggen ,al zal men volgens hem in een volgende regeerperiode niet aan een evaluatie van de wet kunnen ontsnappen.

Punten die Simonet wil opgehelderd zien, zijn onder meer de modaliteiten om zich te onttrekken aan het internationale Strafhof, de afwezigheid van een bescherming voor bedrijven die mogelijk van medeplichtigheid zouden kunnen beschuldigd worden en het gebrek aan middelen van de Belgische justitie om de wet toe te passen.

Er resten nog vier weken parlementair werk voor de ontbinding van het parlement.