Splits uw lening

Een lening met hypothecaire volmacht of mandaat geeft geen recht op de woonbonus. Het moet een hypothecaire lening zijn. Maar niet de hele lening moet hypothecair zijn. Het volstaat slechts een deel van de lening te waarborgen met een hypothecaire inschrijving, namelijk voor het bedrag dat nodig is om voor iedere kredietnemer gedurende de hele looptijd de maximumaftrek te garanderen. Hoeveel precies hangt af van het aantal kredietnemers, de leningsvorm, de looptijd, de rentevoet en de inflatie.

Met een lening die gedeeltelijk gewaarborgd is door een hypothecaire volmacht bespaar je niet alleen enkele honderden euro notariskosten, maar zorg je ook voor extra interesten die aftrekbaar zijn van ...