Leen groen

Wie in 2009, 2010 of 2011 leende of nog zal lenen voor de financiering van de energiebesparende investeringen, opgesomd op blz. 18, geniet een intrestbonificatie of korting van 1,5 procent. Cadeautje van de Staat en onmiddellijk toegekend door de kredietgever.

De betaalde intresten, na aftrek van de korting, geven bovendien recht op een belastingvermindering van 40 procent, via de belastingaangifte. En dit gedurende de hele looptijd van de lening. Die vermindering ...