‘Betere nazorg nodig'

In een reactie zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat er nood is aan een meer gevarieerde begeleiding. De programma's in de gemeenschapsinstellingen moeten volgens Vandeurzen ‘beter inspelen op de risico's, behoeften en eigen(aardig)heden van de cliënten'. Net zoals de onderzoekers pleit hij voor een meer geïndividualiseerde begeleiding van criminele jongeren.

Minstens even belangrijk is volgens Vandeurzen een ...