Subsidies

De gemeente rekent op subsidies van de Vlaamse regering voor een sporthal in Waanrode. Minister van Sport Bert Anciaux (Spirit) investeert de komende jaren 225 miljoen euro in gemeentelijke sportinfrastructuur. In mei 2008 weet het gemeentebestuur of Kortenaken in aanmerking komt. Is dat niet het geval, wordt met eigen middelen gebouwd. (ppg)