Voorzitter

Alex Goethals (CD&V) is voorzitter van de gemeenteraadscommissie 'Algemene Zaken'. Deze commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid dat geen lid is van het college van burgemeester en schepenen. (mss)