Verkeersongevallen met lichamelijk letsel, inbraken en overlast worden de prioritaire actiepunten in het veiligheidsplan van de politiezone Kempenland, die de gemeenten Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Peer omvat. Zonechef André Creemers gaf een overzicht van acht maanden werking (1 januari-31 augustus 2002).

Voorzitter van de politiezone Theo Kelchtermans had woorden van lof voor de zonechef omwille van zijn evenementenbeleid. Zowel het Blues Festival in Peer als het Harley Davidsontreffen in Leopoldsburg, de Sanicole-airshow in Hechtel en de bomspotting in Kleine Brogel zijn volgens hem goed verlopen.

,,Een Nederlandse en Schotse delegatie is komen kijken in Kleine Brogel hoe wij de zaken diplomatisch, strategisch en tactisch aanpakten'', meldt hij fier. Kelchtermans heeft de ervaring dat best eigen politiemensen ingezet worden, omdat zij de regio kennen. ,,Al wordt dat door de hogere overheid niet beloond'', stelt hij. ,,Als je meer mensen en middelen inzet, wordt de factuur alleen maar hoger''.

Een probleem blijft inderdaad het financieel plaatje van de inzet van de politiemensen. Daarover heeft nog overleg plaats met het kabinet van de eerste minister. ,,Ons budget is onvoldoende om alle meergaven te dekken'', mort Kelchtermans. Hij heeft er wel begrip voor dat het uitstippelen van een specifiek eigen veiligheidsbeleid meer geld kost.


Snelheid
Snelheidsovertredingen blijven probleem nummer één binnen de zone. ,,In de eerste acht maanden hebben we 142 controles of 18 per maand uitgevoerd'', zegt zonechef André Creemers. ,,Er werden 999 pv's opgesteld en 55 rijbewijzen ingetrokken. Alle controles gebeurden met onderschepping. Dat vergt wel veel inzet, maar levert het voordeel op dat je de overtreders ter plaatse kan wijzen op hun fout en eventueel ook het rijbewijs kan intrekken. Het systeem is veel efficiënter dan wanneer je na een week een pv in de bus krijgt en je niet eens meer weet waarom.''

Het is ook de bedoeling dat er, in navolging van Peer, aan de invalswegen van de twee andere betrokken gemeenten grote borden worden geplaatst met de resultaten van de maandelijkse verkeerscontroles. Bedoeling is het aantal ongevallen met lichamelijk letsel met tien procent te doen dalen.

Op stapel staande investeringen zijn de aanschaf van een anonieme personenwagen met snelheidsmeter en een anoniem voertuig voor de recherche,evenals een herstriping van het voertuigenpark, conform de nieuwe voorschriften. ,,De bevolking weet niet meer waarvoor al die rode en blauwe strepen staan'', zegt Creemers.


Bijsturing
Voorts gaat de politiezone enkele bijsturingen invoeren. Het centraal onthaal tijdens het weekend wordt afgebouwd omdat er in het weekend slechts een beperkte vraag is. Het onthaal is voortaan elke zaterdag van 10 tot 17 uur open, maar zondag gesloten. Op zondag waren er maar twee of drie bezoekers.

Anders is het gesteld met de interventieploegen: tijdens het weekend is er meer vraag om interventies. Om de burger een betere service te bieden en om de veiligheid van de politiemensen te verhogen, wordt de interventiepermanentie uitgebreid tot één ploeg 24 uur op 24 met een bijkomende interventieploeg tijdens de piekuren van de interventies.