Consternatie alom, toen bij een op zich onbeduidende verkiezing tijdens de Gentse gemeenteraad Vlaams Blok-raadslid Johan Deckmyn bijna systematisch twaalf stemmen achter zijn naam kreeg. Consternatie, want het Vlaams Blok heeft in de Gentse raad maar elf verkozenen. Maar ondanks de verrassing kon de twaalfde man van het Vlaams Blok er niet voor zorgen dat Deckmyn ook daadwerkelijk verkozen raakte.

Op zich stelt het allemaal niet zo enorm veel voor: er moest een delegatie worden samengesteld die gaat onderhandelen met de stad Antwerpen over een mogelijk op te richten informatica-intercommunale. Maar over de samenstelling van die delegatie was wel bijzonder veel te doen.

Om te beginnen pikten de oppositiepartijen het niet dat alleen schepenen en gemeenteraadsleden van de meerderheid werden afgevaardigd. Na enige trammelant op de gemeenteraad, werd dat aangepast: er zouden vijf mensen uit meerderheidspartijen én twee uit de oppositie worden gestuurd.


Luidruchtig
Waarop de touwtrekkerij opnieuw kon beginnen, deze keer met het cordon sanitaire als inzet. Want er zijn drie oppositiepartijen in de gemeenteraad en die moesten twee zitjes verdelen. Gezien het cordon was het duidelijk dat die naar CVP en Agalev zouden gaan, iets waar het Vlaams Blok zich bij monde van fractieleider Francis Van den Eynde luidruchtig tegen verzette.

Desondanks werden CVP'er Matthieu Dierckx en Agalev'er Filip Watteeuw verkozen -- wat geen verrassing was. Wél verrassend was de uitslag van de geheime stemming: in vijf van de zeven stemrondes kreeg Vlaams Blok-raadslid Johan Deckmyn twaalf stemmen, wat dus betekent dat één raadslid van een andere partij uit de biecht stemde.

Aangezien het een geheime stemming was, blijft het onduidelijk wie de twaalfde man of vrouw was. (TOD)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig