De slabakkende conjunctuur noopt Volkswagen om de productie in de vestiging van Vorst nog dit jaar te verminderen van 278.000 naar 261.000.

Eerder raakte al bekend dat de productie volgend jaar omlaag gaat tot 230.000 wagens. De directie van VW-Vorst heeft de vakbonden opgeroepen om de sociale conflicten ,,intern te regelen''. Het socialistische ABVV zegt ,,alle kansen te willen geven aan het sociaal overleg''.

De sociale spanning was eind vorige week hoog opgelopen bij VW in Vorst. Aanleiding was het vervroegde ontslag van 351 tijdelijke werknemers. Die hadden in juni al te horen gekregen dat ze eind september op straat zouden staan, een gevolg van de dalende autoverkoop.

Maar een reeks van sabotageacties op de assemblagelijnen deed VW vorige week besluiten om de ontslagen te vervroegen. De directie en de christelijke metaalvakbond wezen vervolgens met een beschuldigende vinger naar de socialistische metaalbond CMB. Die had geweigerd om een protocol te ondertekenen waarin afstand werd genomen van de sabotageacties.

Vakbondsvoorzitter Herwig Jorissen zei de acties ,,te betreuren'' maar tegelijk ,,te begrijpen''. En hij verdedigde zijn délégués in Vorst, die als bijzonder militant gekend staan en ideologisch in het extreem-linkse kamp thuishoren.

In een brief aan het personeel probeert de VW-directie de gemoederen te bedaren. De sabotageacties waren volgens de directie ,,een provocatie, waarop leidinggevenden en vakbonden op een verantwoorde wijze hebben gereageerd''. Als besluit heet het dat ,,negatieve berichtgeving ons bedrijf schaadt'' en dat ,,alle conflicten intern moeten uitgepraat worden''.