Politici BEWANDELDEN in het Tiense stadscentrum een knelpuntencircuit voor voetgangers, uitgewerkt door de vzw Komaan en het Centrum Indore. Ze merkten in de winkelstraten tal van obstakels. Vooral gehandicapten hebben het moeilijk.

Het circuit ging van de handelsstraten van de Grote Markt naar de Veemarkt, Hennenmarkt, Kalkmarkt en terug naar de Grote Markt. Op vele plaatsen staan lantaarnpalen, bloembakken, vuilnisbakken, parkeerautomaten en palen van verkeersborden in de weg. De snuiten van geparkeerde auto's reiken soms tot één meter over de stoep. Bovendien zijn de stoepranden aan zebrapaden onvoldoende afgerond, hetgeen het gehandicapten in een rolstoel bijzonder moeilijk maakt.


Klachten
Visueel gehandicapte Xavier Decremer van Indore kreeg van burgemeester Eddy Poffé (VLD) te horen, dat er ingrepen zullen gebeuren. Na de invoering van het nieuwe circulatieplan worden de straten verfraaid, waarbij voldoende aandacht gaat naar de voetgangers. Decremer komt er zich over twee jaar van vergewissen of de goede voornemens werden uitgevoerd.

Een klacht rees omdat de stoep van de Delportestraat te smal is voor de rolstoelpatiënten van het instituut Delacroix. Voorts klaagt Maria-Simonne Swinnen al sinds 1997 aan dat de Veldstraat geen voetpad heeft aan 'De Schakel', waar de straat nauwelijks drie meter breed is. Schepen van Openbare Werken, Jos Hermans (CD&V), zei dat de onteigening van grond en de kapping van zes bomen voor verbreding op moeilijkheden stuit. Sommige bewoners willen dat stukje Veldstraat afsluiten voor alle verkeer.


Omweg
Anderen stribbelen tegen omdat ze dan een omweg moeten maken van anderhalve kilometer om nabij De Schakel aan de Leuvenselaan te geraken.

Ook de nutsmaatschappijen kregen kritiek. ,,Ze zijn erin geslaagd alle stoepen naar de vaantjes te helpen'', aldus oud-burgemeester Marcel Logist (SPA). Schepen Hermans haalde aan dat de nutsmaatschappijen moeilijk te overhalen zijn hun werken aan ondergrondse leidingen op elkaar af te stemmen. Hij zei voorts dat de aannemers de herstelwerken niet altijd naar behoren uitvoeren. ,,Strenger optreden? Dan laten ze weten dat ze niet graag in Tienen komen werken.''