ET gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps van Heist-op-den-Berg is het voorbije jaar gemiddeld zeven keer per dag moeten tussenkomen. Voor een vrijwilligerskorps, aangevuld met enkele beroepskrachten betekent dit een hele karwei. In de toekomst zal nauwer samengewerkt worden met korpsen uit de onmiddellijke omgeving.

Commandant Guy Van de gaer stelde het jaarverslag voor aan de gemeentebesturen van Heist en Hulshout. ,,Afgelopen jaar moesten de diensten 2.777 opdrachten uitvoeren wat neerkomt op een gemiddelde van 7,6 opdrachten per dag. Ruim bij de helft gaat het om opdrachten met dringende medische hulp'', zei hij.

,,Voor de brandweerdienst staan we in voor de gemeenten Heist-op-den-Berg en Hulshout, zowat 46.000 inwoners. Voor het ziekenvervoer is het gebied heel wat groter. Het is vooral voor het ziekenvervoer dat we beroepskrachten moeten inzetten,'' aldus Van de gaer.

Afgelopen jaar moest de branweer 73 branden bekampen. Het ging ondermeer om 20 woningbranden, 13 schouwbranden en 5 industriebranden. De tussenkomsten bij zware verkeersongevallen gaat in stijgende lijn. De brandweer moest 32 keer geknelden bevrijden en 217 keer de openbare weg vrijmaken. Er moest geholpen worden bij wateroverlast en haast 400 keer moesten wespennesten verdelgd worden.

De ambulancedienst van de brandweer kreeg meer dan 1.500 oproepen. Liefst 220 keer ging het om verkeersongevallen. Heist wordt dan ook doorsneden door twee drukke verbindingswegen.

Ook gewonden thuis en het aantal ongevallen in eigen woning nemen een belangrijke plaats in. De twee ziekenwagens legden 65.000 km af in één jaar.


Toekomst
Guy Van de gaer verwacht belangrijke wijzigingen voor de toekomst. ,,We werken nu aan de opbouw van samenwerkingsverbanden tussen de diverse korpsen. Door samenwerking met de korpsen van Lier, Herentals en enkele kleinere diensten moeten we de service aan de bevolking kunnen verbeteren. De branden worden steeds groter. Daarom is de inzet van materiaal efficienter als het in grotere gehelen kan. Ook gaan we afspreken dat het dichtsbijzijnde korps moet optreden. Nu zijn we gebonden aan de gemeentegrenzen. Verdere noodzaak is te komen tot één meldkamer voor het hele gebied.''

Het Heistse korps heeft het niet gemakkelijk om nieuwe brandweermannen aan te werven. ,,Van elke brandweerman wordt vereist dat hij 90 uren cursus volgt aan de brandweerschool en in de buurt van de kazerne woont. Omdat Heist ook instaat voor de ambulancedienst moet hij tevens 150 uur opleiding volgen als ambulancier. Meer dan een jaar moeten alle zaterdagen opgeofferd worden voor deze opleidingen en dat zonder vergoeding. Velen beginnen er niet aan. Ik hoop dan ook dat in het kader van de aanwervingen iets wezenlijks kan veranderen'', besluit Van de gaer.