Voor aanvang van de gemeenteraad in Veurne betoogden dertig leden van de liberale vakbond VSOA tegen de afslanking van het politiekorps in de zone Alveringem, Lo-Reninge, Veurne. Vooral de voorzitter van de politieraad, burgemeester Jan Verfaillie, was daarbij de kop van jut.

De vakbond vraagt dat de politieraad het vastgelegde aantal van 44 man herbekijkt. ,,52 personeelsleden is nodig om een minimale dienstverlening te kunnen garanderen'', aldus het VSOA Groep XV. ,,Met slechts 44 mensen kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van de bevolking. Zelfs met de vroegere getalsterkte van 59 mensen moesten wij al overuren presteren.''

Om de veiligheid van de inwoners te kunnen verzekeren, eist het VSOA onder meer een onthaaldienst die 24 uur op 24 open is en bemand door eigen politiemensen. ,,Maar de lokale politiek verhindert dat. Allerlei andere vormen van dienstverlening zullen ook wegvallen. Verlof voorafgaand aan pensionering, opleidingen, bijscholingen komen in het gedrang. Het resultaat is een oud en slecht getraind korps.''

Volgens het VSOA heeft Jan Verfaillie de 44-norm in de politieraad doorgedrukt door te dreigen met een politiebelasting. ,,Ten onrechte : Minister van begroting Vande Lanotte heeft de burgemeester laten weten dat onze zone minstens 50 mensen tewerk kan stellen zonder dat een dergelijke belasting nodig is. Voor de meerkosten kan op verschillende domeinen bespaard worden'', aldus het VSOA.


Alleenheerser
Het VSOA verwijt burgemeester Verfaillie dat hij lak heeft aan elke vorm van overleg tussen de overheid en de vakorganisaties en zich profileert als een ,,alleenheerser''. Zo zou de burgemeester begin dit jaar en buiten de vakbond om, de dienstregeling van de gemeentepolitie gewijzigd hebben. Met een ,,gigantische stijging van overuren'' tot gevolg.

,,Wij willen de politiehervorming niet tegenwerken, maar eisen dat met onze prerogatieven rekening gehouden wordt. De structuur van de nieuwe lokale politie bulkt daarenboven van de compromissen. Op alle niveaus werden postjes gecreëerd voor protégés . Dit is het failliet van de zone Alveringem, Veurne, Lo-Reninge'', aldus de vakbond. De manifestanten onderstreepten hun eisen met het gooien van voetzoekers op de Veurnse markt. (MMA)