Het AZ Sint-Jan breidt zijn spoedgevallendienst uit en halveert de capaciteit van zijn mortuarium. Ziekenhuisdirecteur Peter Vankersschaever legt uit waarom.

,,De spoedgevallendienst werd in 1976-1977 gebouwd en berekend op 9.000 spoedgevallen op jaarbasis. Nu zijn we echter al aan meer dan 26.000 patiënten per jaar. En we willen ons ook gaan toeleggen op psychische spoedinterventies, waarvoor we nu nog een annex van de psychiatrische verpleegeenheid gebruiken. Daarom komt er 1.300 vierkante meter bij. We willen ook meer behandelingsmethoden, alsook acht bedden voor psychische spoedinterventies. De werken zijn al aangevat. De uitbreiding komt er in het verlengde van de huidige spoedgevallendienst. De ingebruikname zal vermoedelijk plaatsvinden in de tweede helft van 2002 en de spoedgevallendienst zal dan exact 25 jaar bestaan. De prijs zal dicht tegen de 100 miljoen frank (2.478.935,25 ) liggen. Boven de uitbreiding kan er later nog een labo in twee volumes komen.'' Het mortuarium daarentegen moet ruimte inleveren. ,,Het aantal overlijdens in ziekenhuizen daalt en als men er overlijdt, wordt men vlugger overgebracht naar een funerarium. Daarom wordt het mortuarium gehalveerd én gerenoveerd. In het vrijgekomen gedeelte komt de centrale sterilisatie.'' (CG)