De zaal tandheelkunde, die een kwarteeuw geleden werd opgericht in het AZ Sint-Jan en die van in het begin ook dienst deed als stagecentrum voor studenten tandheelkunde, is zopas grondig gerenoveerd. Geen moment te vroeg, want het meubilair was totaal versleten. Er was ook zo goed als geen privacy voor de patiënten, en er was evenmin iets voorhanden om een bedlegerige patiënt of een rolstoelpatiënt te behandelen.

Dokter Bernard De Mot, een van de projectverantwoordelijken, is tevreden over de ingreep. ,,Het is geen zaal meer, maar acht kleine onafhankelijke praktijkruimtes, die breder zijn dan de vroegere, wat het mogelijk maakt in elke behandelruimte een bescheiden bureau te plaatsen. Op ieder bureautje komt een pc, waarop in een netwerk een tandheelkundig programma draait. Studenten leren zo van bij de basis zich te informatiseren. Op vrij korte termijn wordt volledig afgestapt van het geschreven dossier ten voordele van het digitale dossier. Het is nog wachten op de digitalisering van de röntgen-foto's en de mogelijkheid brieven vlot in het dossier in te scannen.''

De nieuwe praktijkruimtes -- waarvan een speciaal geconcipieerd voor rolstoel- of bedlegerige patiënten -- zijn van elkaar gescheiden door matglazen wanden. Muziek brengt zowel tandartsen als patiënten tot rust, en er is ook voor luchtkoeling gezorgd. Ook aan hygiëne en steriliteit is veel aandacht besteed. ,,Voor iedere patint wordt een gesteriliseerde (dure) borenset gebruikt. Dit betekent een grote extra kost, maat het moet om te beantwoorden aan de strenge normen qua steriliteit die wij onszelf opleggen,'' zegt dokter De Mot.

Aan de vernieuwing van de tandheelkundige uitrusting hangt een prijskaartje van 20.139.995 frank (499.257,43 ). Het was de Brugse firma Lamoral die de werken uitvoerde. (CG)