Het schepencollege heeft de aanvraag voor een bouwvergunning van het grondsanerend bedrijf Devamix goedgekeurd. Het gaat dan om de oorspronkelijke vergunning, waarvoor het college in zijn vergadering van 18 juli 2001 negatief advies gaf omdat die gekoppeld werd aan het milieudossier en de stad bezwaren had tegen de milieuvergunningsaanvraag.

Minister Vera Dua verwierp op 9 augustus het beroep van het college zodat Devamix nu kan terugvallen op de oorspronkelijke bouwvergunningsaanvraag.

Het grote probleem dat toen rees, was de herkomst van de te saneren gronden die naar de toekomstige bedrijfssite aan het kanaal Bossuit-Kortrijk per binnenschip worden aangevoerd. De bouwwerken zijn intussen begonnen. (DJW)