Met eenparigheid van stemmen werd op de jongste zitting van de Wingense gemeenteraad beslist om toe te treden tot de vzw Regionaal Landschap Houtland (RLH). De vzw is een duurzaam samenwerkingsverband waar nu al Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Brugge en Torhout deel van uitmaken.

Doel van het RLH is een samenwerking te bekomen ter bevordering van het streekeigen karakter, natuurrecreatie en -behoud en het herstel, de aanleg en ontwikkeling van kleine landschapselementen.

,,Van bij het oprichten van het RLH was het de bedoeling verder uit te breiden'', stelde burgemeester Hendrik Verkest. ,,RLH wordt afgestemd op het toekomstige landinrichtingsproject Brugse Veldzone . Dat was ooit een gebied van woeste gronden dat zich uitstrekte tussen Gent en Brugge. Het historische Bulskampveld maakte hier onder meer deel van uit. Het gebied werd omringd door een immense bosgordel. In de 18de eeuw werden de velden echter massaal in akkers omgezet. Rond de ontgonnen gronden werden hakhoutkanten en bomenrijen aangelegd. Andere stukken werden opnieuw bebost. Vandaar de oorsprong van de naam Houtland '', aldus de burgemeester.

,,Het ontginnen van de gronden gebeurde via een netwerk van ontginningsdreven die een dambordpatroon vormden. Dat patroon is overal in de regio nog duidelijk aanwezig'', zegt burgemeester Verkest. ,,Samen met de bossen, knotwilgenrijen, en poelen zorgen ze voor een aantrekkelijk landschap met cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarden.''

Op verzoek van de provincie besliste het Wingense college tot de vereniging Houtland toe te treden. De bijdrage van de gemeente is vastgesteld op 5 frank per inwoner, wat neerkomt op zo'n 63.000 frank. Het geld wordt besteed aan initiatieven die alle aangesloten gemeenten ten goede komen zoals de uitgifte van een landschapskrant, een fiets- en wandelbrochure, onderhouds- en beplantingsacties. De provincie heeft voor de werking van het regionaal landschap per gemeente 300.000 frank veil.