Voor de 25 frank-fuif van KLJ Oeselgem op zaterdag 29 september trekt de jeugdbeweging naar Gottemse bodem. De megafuif, die de jongste jaren tot 5.000 bezoekers lokte, kan volgens het gemeentebestuur niet langer op de gebruikelijke lokatie in de Markegemsesteenweg in Oeselgem.

De aanvraag bij het gemeentebestuur voor de 25-frank fuif van KLJ werd beantwoord met een waslijst van redenen waarom de gebruikelijke lokatie niet meer geschikt geacht wordt door het gemeentebestuur. Hoofdzakelijk argumenteert het gemeentebestuur met feiten van vandalisme, diefstal, lawaaihinder en het niet opvolgen van afspraken in verband met het sluitingsuur. ,,De gemeente heeft ons geweigerd. Dus zijn we naar de baan Oeselgem-Gottem getrokken. De gemeente Deinze wil ons wel nog steunen'', stelt organisator Dirk Lisabeth.

Burgemeester Degroote: ,,Maar dit is een misbaksel tot en met. Wij hebben niet geweigerd, maar de gebruikelijke lokatie kon niet langer toegelaten worden. Wel hebben we de KLJ-leiding gewezen op de wijzigingen die zich de jongste jaren in de Wakkensesteenweg voordoen. Er werden nieuwe woningen gebouwd en bovendien is de fuif uitgegroeid tot een megagebeuren met 5.000 bezoekers. De politie heeft gesuggereerd dat dit boven ons gemeentelijk niveau is. Ons voorstel was een lokatie te zoeken waar ze met de buren geen problemen zouden krijgen. Maar we hebben niemand teruggezien. Nu nog zelfs, krijgen ze nadars en hulpmiddelen van onze gemeente.''

Dirk Lisabeth toont zich toch nog teleurgesteld: ,, Ja, maar een andere lokatie vinden bleek een onmogelijke opdracht. We moesten een schriftelijk akkoord bekomen van de buurtbewoners, de zegen krijgen van zowel de politiecommissaris als van schepen Anny Vanhastel. Dat zou toch nooit lukken.''

KLJ Oeselgem wil hoe dan ook de grootste winstgevende activiteit van het jaar niet zien teleurgaan. Dirk Lisabeth: ,,Deze fuif zal hoe dan ook tot in de puntjes verzorgd zijn met dit jaar meer dan 100 medewerkers. Er komen leden van de Responsible Young Drivers die de fuivers gratis een alcoholtest laten ondergaan. Wie tekent krijgt de kans zich naar huis te laten brengen met zijn eigen wagen.'' (KVW)  • 25 frank-fuif op zaterdag 29 september op de terreinen van Deruyck, Oude Heerbaan, Gottem (langs de baan Oeselgem-Gottem). Kaarten in vvk: 150 frank, add. 200 frank. Inlichtingen: 0474-27.74.22.