Omdat ze fietsen of lopen te gevaarlijk vinden brengen vele ouders hun kinderen per auto naar school. Dat maakt de schoolomgeving nog drukker en onveiliger... waardoor nog meer ouders hun oogappel per auto naar school voeren. Men noemt die ukken de achterbankgeneratie , een woord dat je vindt in het immobiliteitswoordenboek naast begrippen als blokrijden, kijkfile en ritsen. Fons Schorreel (SP) wil daar alvast iets aan doen en vraagt de gemeente initiatieven te ontwikkelen voor de organisatie van fietspooling: jonge fietsers onder begeleiding langs verschillende routes op een veilige manier naar en van school brengen. Voor Ben Schokkaert en Els De Vuyst is dat al dagelijkse realiteit: zij voeren dagelijks hun kinderen per fietskar naar school. ,,In de hoop dat ze binnen enkele jaren zelf veilig kunnen fietsen.''  • Jullie verhuisden vorig jaar van de Brakelsesteenweg naar de Burchtstraat, hartje Ninove. Speelde verkeersveiligheid bij die keuze een rol?
  • Ben en Els: ,,Ongetwijfeld. Langs de steenweg is het bijzonder lawaaierig en om naar de stad te fietsen moet je twee gevaarlijke kruispunten nemen. Het is altijd goed uitkijken; je maakt op de duur wel jouw eigen versie van het verkeersreglement, maar het blijft levensgevaarlijk. Je kinderen alleen naar de stad laten fietsen zou niet verantwoord zijn. In de stad heerst een zachtere drukte: auto's kunnen er niet snel rijden en zwaar vervoer komt er haast nooit.''

  • In afwachting dat Tinne en Matilde oud en zelfstandig genoeg zijn, voeren jullie hen met het fietskarretje naar school. Valt dat mee?
  • ,,We voeren ze naar de gemeenteschool aan de Groeneweg: het is bergop en dus wat harder trappen, maar we zijn geoefende fietsers. We kunnen zelfs enkele nijdige hellingen uit het Pajottenland aan. In mei namen we twee weken fietsvakantie in Limburg, waar we met de kinderen in het karretje toch elke dag goed vijftig kilometer fietsten. Vooral bij mooi weer was dat voor hen een heel leuke ervaring.''

  • Dat voorstel voor fietspooling, zit daar iets in?
  • ,,Het kan motiverend werken voor de ouders om hun kinderen niet per auto naar school te brengen en henzelf op de fiets te krijgen. Uiteraard kan dat pas lukken in samenspraak met het stadsbestuur, dat onder meer moet zorgen voor een goede fietsinfrastructuur. In de stad valt fietsen nog mee. Een fietskarretje werkt remmend op het autoverkeer: de automobilisten durven je niet zo gauw voorbij te steken in de stad, het werk als een psychologische rem. Maar op de Centrumlaan is het fietspad voortdurend ingenomen door dubbel geparkeerde wagens en langs de Edingse- en Halsesteenweg is het onveilig fietsen; over de Brusselsesteenweg praten we niet eens want helemaal levensgevaarlijk.''