De Hoogkouterbaan in Ekent krijgt er eerlang een fietspad bij. Deze veel gebruikte verbindingsweg, die niet veilig is voor fietsers, is voldoende breed om bij herinrichting ook aan hen te denken.

,,De straat werd opgenomen in het provinciaal fietsroutenetwerk en dat betekent dat we op 50 % subsidie kunnen rekenen. Omdat we er nieuwe voetpaden aanleggen en een fietspad de veiligheid van scholieren en andere fietsers ten goede komt, spelen we hier zeker op in. We gaan nog een stap verder. Voor wie naar de Wijpenstal wil wordt er een fietspad aangelegd tussen de Hoogkouterbaan en de Wijpenstal. Zo ontstaat een route waarbij straten met druk autoverkeer vermeden worden. De verbindingweg heeft een breedte van 3 meter, ideaal voor de aanleg van een fietspad, dat ook voor 50 % door de provincie kan betoelaagd worden'', stelt schepen Allaer. (HK)