Binnenkort wil de NMBS enkele spoorwegovergangen op de lijn 85 opbreken. De lijn 85 werd tot voor kort gebruikt voor de aanvoer van kolen naar de Ruiense elektriciteitscentrale. De gemeente Kluisbergen kan meteen weer haar plannen bovenhalen voor de aanleg van een fietspad langs de oude spoorlijn.

In eerste instantie is het de bedoeling de rails en de dwarsliggers in de Kapellestraat in Ruien weg te nemen. Ook het verkeer op de N60 in Leupegem zal binnenkort geen rekening meer moeten houden met de overweg aldaar. Er is ook sprake om de drukke overgang in de Stationsstraat in Berchem onder handen te nemen en ook daar de spoorstaven en dwarsliggers te vervangen door asfalt, maar dat kon Christiaan Clapuyt van de persdienst van de NMBS nog niet bevestigen. Wel staat vast dat de signalisatie over de hele lijn binnenkort wordt weggehaald.

De lijn 85 wordt al geruime tijd niet meer gebruikt. ,,Om de automobilisten een optimale doorgang te verzekeren, hebben we beslist een aantal overwegen op te breken'', zegt Christiaan Clapuyt. De overeenkomst tussen de NMBS en Electrabel werd enkele maanden geleden opgezegd, maar momenteel onderneemt de NMBS nog geen stappen om de volledige spoorlijn op te breken.

Christiaan Clapuyt sluit contacten met de gemeenten voor een eventueel gebruik van de spoorlijn niet uit. ,,Op dit ogenblik staat nog niet vast wat met de spoorlijn kan gebeuren. Het onderzoek is nog volop bezig.''


Fietspad
Voor Kluisbergen is dit alvast goed nieuws. De gemeente wil, samen met de provincie, een fietspad aanleggen langs of op de spoorlijn. ,,Als wij toelating krijgen voor het gebruik van de spoorlijn, zullen wij deze kans met beide handen grijpen. De NMBS suggereerde al wel iets in die zin, maar een overeenkomst werd nog niet afgesloten'', weet schepen van Openbare Werken Frank De Backer.

Kluisbergen ijvert al geruime tijd voor de aanleg van een veilig fietspad en ook in het beleidsplan is dit initiatief opgenomen. ,,In een eerste fase was het de bedoeling een fietstraject aan te leggen naast de spoorlijn. Op bepaalde plaatsen is er echter niet voldoende ruimte en ook de nivelleringen zijn niet overal te verwezenlijken'', legt schepen De Backer uit. Er werd zelfs aan gedacht, op initiatief van de provincie, een fietspad aan te leggen bovenop de bestaande sporen, maar dat voorstel werd afgevoerd. ,,Het gebruik van de spoorwegbedding zou voor ons een ideale oplossing zijn. Ze is voldoende breed, de fundering is overal optimaal en we moeten geen rekening houden met eventuele afsluitingen'', besluit Frank De Backer.