De klacht, die in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 werd ingediend tegen enkele kandidaten op de CVP-verkiezingslijst (nu CD&V), werd deze week door de commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer verworpen. Dat maakte Louis Christoffels, fractievoorzitter van de CD&V Lanaken, bekend.

In de zomer van 2000, met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, verstuurde de toenmalige CVP aan alle in Lanaken woonachtige EU-onderdanen een formulier, met de vraag zich in te schrijven op de kieslijsten voor de nakende verkiezingen. Op het formulier stond de naam van de geadresseerde met zijn geboortedatum al ingevuld.

Ook huidig VLD-raadslid Felix Puts, die de Nederlandse nationaliteit heeft, ontving zo'n formulier. Hij en ook enkele andere Nederlanders dienden klacht in bij de commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer wegens schending van de privacy. Zij vermoedden dat de CVP-kandidaten op een ongeoorloofde wijze aan de persoonsgegevens waren geraakt. De zaak veroorzaakte een kleine storm in politiek Lanaken.

Die klacht werd nu echter verworpen. De commissie volgde het verweer van de CVP-kandidaten, die beweerden gebruik te hebben gemaakt van de lijsten van de kiezers voor het Europees Parlement. Die verkiezingen vonden het jaar voordien plaats. Bovendien stelde de commissie vast dat het onderzoek van het vorige College van burgemeester en schepenen naar een lek binnen de eigen administratie niets had opgeleverd.

Christoffels reageert opgelucht: ,,Er hing ons een serieuze geldboete en misschien zelfs een celstraf boven het hoofd. Met dit soort zaken wordt absoluut niet gelachen.'' (MBR)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig