De stad Halle is niet fair. Jarenlang betaalde ik te veel belastingen omdat de stad me niet behoorlijk had ingelicht.

Kapper Marc Dekegel kan er niet om lachen. Hij diende klacht in bij de provincie Vlaams-Brabant.

Ook andere middenstanders en KMO's morren over de opgetrokken belasting op de drijfkracht en de bouwtaks.

,,Sinds 1992 woon ik met mijn echtgenote boven mijn kapperszaak in de Gentil Anheunisstraat. Sinsdien kreeg ik jaarlijks een aanslagbiljet voor de huisvuilbelasting van 62 euro (2.500 frank) voor mijn gezin en daar boveop nog eens één van 31 euro (1.250 frank) voor mijn kapsalon. We hebben altijd trouw betaald omdat we dachten dat dit correct was. Niemand lichtte ons ooit in dat, wie op hetzelfde adres als dat van zijn zaak woont, slechts één keer moet betalen. De stad voegde nooit een uittreksel van dit reglement bij, wat wettelijk verplicht is. Ik heb dus eigenlijk op al die jaren 279 euro (11.250 frank) teveel betaald aan de stad'', vertelt Marc Dekegel.

,,Ik tekende bezwaar aan bij de stad maar hier zegden ze dat terugbetaling onmogelijk is omdat de bezwaartermijn verstreken was. Ondertussen diende ik klacht in bij de provincie Vlaams-Brabant. Daar zegt men dat de stad de laatste drie jaar wel kan terugbetalen. Ik wacht nog altijd op antwoord van de stad. Ik vermoed dat ik wellicht niet de enige handelaar in Halle ben die twee aanslagbiljetten te betalen krijgt'', aldus nog kapper Marc.


Belastingstijging
Ondertussen klinkt er bij de handelaars nog meer gemor over een gestegen belastingdruk. Vooral de belasting op de drijfkracht valt kleine middenstanders zwaar. Halle trok die belasting op van 12,3 euro (500 frank) per kilowatt naar 39 euro (1.200 frank) per kilowatt. ,,Concreet betekent dit dat ik nu plots 270 euro (10.900 frank) belasting op de drijfkracht moet betalen in plaats van 119 euro (4.800 frank)'', merkt bakker Vandenbussche op.

Ook bij grotere KMO's en bedrijven valt die factuur niet in goede aarde. Voor de Colruytgroep betekent de belastingverhoging alleen al een jaarlijkse meeruitgave van 109.073 euro (4,4 miljoen frank). Ook de gestegen bouwtaks van 0,25 euro (10 frank) per vierkante meter naar 1,25 euro (50 frank) laat bij Colruyt een wrange nasmaak na. Voor de bouw van de fases twee en drie op het Dassenveld betekent dit een uitgave van bijna 495.787 euro (20 miljoen frank), daar waar men voor de eerste fase slechts 89.241 euro (3,6 miljoen frank) moest ophoesten.

Ook de Kamer voor Handel en Nijverheid reageerde al op de Halse belastingverhoging die middenstanders en bedrijven treft en noemde het een bedrijfsonvriendelijke maatregel.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig