Zeven jaar al ijvert Luc Bouckaert voor de aanleg van een degelijk fietspad aan de grens tussen Hemiksem en Hoboken. Over een afstand van 200 meter moeten de fietsers twee keer de gevaarlijke Sint-Bernardsesteenweg oversteken. Op een gewone schooldag nemen tientallen jeugdige fietsers, die school lopen in Don Bosco of Sint-Agnes, die weg. Ook veel arbeiders die in bedrijven aan de Schelde werken, gebruiken die weg.

,,De fietsers komen uit de Verenigde Natiënlaan in Hoboken en moeten de steenweg over, tweehonderd meter verder aan het benzinestation in Hemiksem moeten ze opnieuw die gevaarlijke straat kruisen, telkens een uitdaging van het lot'', zegt Luc Bouckaert. Al zeven jaar ijvert hij, samen met de CD&V-jongeren, voor een degelijk fietspad. Die ijver is een echte kruisweg geworden.

In 1995 stelden de Hemiksemse CVP-jongeren hun project om tweehonderd meter fietspad aan de westkant van de Sint-Bernardsesteenweg aan te leggen. Aanleiding was een dodelijk ongeval met een fietser. De gemeente Hemiksem en de districtsraad van Hoboken gingen akkoord om dit initiatief te realiseren. Er kwam steun van de politie en de NMBS. In 1996 liet toenmalig Antwerps schepen Mieke Vogels, na herhaald aandringen van de initiatiefnemers, weten dat een ontwerp in voorbereiding was. Het schepencollege van Antwerpen besliste kort daarop om de werken te laten uitvoeren en stelde een aannemer aan.

In het begin van 1997 was er nog niets gebeurd en de Hemiksemnaren peilden bij hun collega's van de Hobokense districtsraad naar de redenen voor het uitblijven van het werk. Bleek dat de aannemer uit Lommel had afgezien van het werk. Inderhaast werd een nieuwe aannemer aangesteld, deze keer uit Geel. Het dossier verhuisde van de districtsraad Hoboken naar de consulent mobiliteit/fietsambtenaar.

Twee jaar lang kwam geen geluid uit deze afdeling. In februari 2000 informeerden de Hemiksemnaren nog eens naar de stand van zaken. De consulent moest toegeven dat er nog niets aan het dossier was gedaan wegens ,,onderbemanning van de dienst''. Drie maanden later hoorden de Hemiksemnaren dat ,,de consulent in de papieren verdrinkt en dreigt ontslag te nemen''. In de loop van dat jaar gebeurde verder niets. Wat briefwisseling was de enige beweging in dat dossier.

Eergisteren kwam dan weer een brief bij de Hemiksemnaren binnen dat de aannemer nu 25% meer vraagt dan in zijn aanbieding staat. Dat wil zeggen dat het Antwerps college opnieuw zijn fiat moet geven.

,,Wij zijn staan nu weer waar we in 1995 zijn gestart'', zegt Luc Bouckaert die ondertussen al lang niet meer behoort tot de jongerenvleugel van zijn partij.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig