In OOSTENDE werd woensdag een regionale kern van de Nieuwe Christen Democraten (NCD) geboren. ,,Geen nieuwe politieke partij'', waarschuwt Johan Van Hecke. ,,Wel een groep die op stedelijk vlak in Oostende zal pogen alle democratische, niet-socialistische partijen samen te brengen om samen naar de kiezer te trekken als één antwoord op de socialistische hegemonie.''

CD&V'ers als Myriam Azou, Hilde Veulemans of Johan Verstreken waren niet op het doopfeest aanwezig, maar - zoveel is zeker - alvast verontschuldigd. ,,Ik heb vanzelfsprekend nauwe contacten met die mensen. Het zijn vrienden. Maar dit betekent niet dat ik hen onder druk moet zetten om de CD&V de rug toe te keren. Of zij dit doen en manneer moeten ze zelf uitmaken'', zegt Johan Van Hecke.

,,De meeste van de mandatarissen werken wel volledig in de geest van de NCD. Vandaar ook dat ik niet zou inzien waarom deze mensen onze steun niet verdienen. We zijn echter allemaal overtuigd dat als de VLD, Spirit, de CD&V en zelfs Agalev op de duur niet weggespoeld worden, dan er dan moet samengewerkt worden. Het is de vaste wil om met één gezamenlijke lijst - met Agalev ligt dat momenteel nog wat moeilijk - naar de kiezer te stappen,'' bevestigt Johan Van Hecke.


Dagelijks bestuur
Ondertussen zal de NCD zich in Oostende profileren, maar niet als eigen partij. Er werd een dagelijks bestuur voorgesteld, waartoe onder meer naast Van Hecke ook Reginald Moreels en Chris Vanbillemont, die voorzitter wordt, behoren. De NCD zal een duidelijke stelling nemen in en actie voeren rond de problematiek van het stadspersoneel in Oostende.

,,Het kan niet dat in de bibliotheek ellenlange rijen staan aan te schuiven omdat er te weinig personeel is. Het kan evenmin dat mensen niet krijgen waar ze recht op hebben'', stelt Van Hecke. ,,Maar vooral willen we vermijden dat Oostende in een 'Bredense situatie' terechtkomt en dat ook hier democratie democratisch blijft. Een front tegen één partij die alle macht naar zich toetrekt en geen invloed meer heeft van andere ideeën, is heel gevaarlijk. Als we echter laten verdelen en heersen, dan blijft dat overwicht bestaan.''

Dat er zich in de aanloop naar de komende diverse verkiezingen problemen kunnen voordoen mochten er door deze groei wisselmeerderheden gevormd worden, daar houdt hij rekening mee. ,,Als democraten onder mekaar moeten die problemen oplosbaar zijn'', aldus nog Johan Van Hecke.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig