De ideeënwedstrijd voor het stedelijk woonproject De Nieuwe Molens leverde drie laureauten op: Pierre Huyghebaert van Atelier 4CV uit Gent, Omer Vermandele van Groep 3 BVBA en Philippe Viérin van Fonteyne Vanden Bergh Viérin Architecten, beiden uit Brugge.

De WVI (West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand) spreekt van een groot succes. Er werden immers niet minder dan 37 kwalitatief hoogstaande conceptschetsen ingediend.

De laureaten kregen opdracht hun concept uit te werken tot een architecturaal voorontwerp, en wel tegen begin mei van dit jaar. De jury zal dan oordelen of het voorontwerp voldoet voor de tweede fase van de wedstrijd. Na deze tweede jurering zullen de drie voorontwerpen tentoongesteld worden.

In een tweede fase worden promotoren-projectontwikkelaars uitgenodigd de gelauwerde ontwerpen bouwtechnisch, financieel en promotioneel verder uit te werken.


Begin 2003
De jury beslist met welk ontwerp en met welke promotor de WVI het woonproject zal realiseren. WVI hoopt in september de knoop te kunnen doorhakken, waarna de bouwwerken dan wellicht begin 2003 kunnen worden aangevat.

De intercommunale kocht de site van De Nieuwe Molens aan de Kolenkaai in Brugge in augustus 2000 aan. Het woonproject omvat de renovatie en herbestemming van de oude maalderijtoren, alsook de nieuwbouw van een nieuwe eenheid ernaast én de realisatie van een aantrekkelijke openbare ruimte die de wisselwerking van de site met het kanaal en het Stubbekwartier nieuw leven moet inblazen.

De site beslaat zo'n vierduizend vierkante meter. Hierop wil WVI minstens 45 en maximum 80 koopwoongelegenheden realiseren. Iedere woonentiteit moet over een garage of autostaanplaats beschikken. Er zou ook een aantal kleinere kantooreenheden voor zelfstandige beroepen moeten komen. (CG)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig