Ignace Berten van het Brugse IB Lichtateljee beviel van vier originele voorstellen om Brugge 2002 ook letterlijk meer uitstraling te geven. Ook zijn partner Francis Vandendorpe, die voor de praktische uitvoering instaat, staat nu te popelen om Brugge voor het voetlicht te halen. Maar tussen droom en daad is er de cel Brugge 2002, die, gevangen in een budgettair keurslijf, niet het hele vierluik van Berten & Co kan helpen financieren.

Wat er zogoed als zeker wel plaatsvindt is het project Brugge draagt een lichtend kantwerk met torens als lichtbakens en wel van 20 tot en met 25 februari.


Vanop torens
Berten: ,,Vanaf drie locaties -- de Seminarietoren, de Lantaarntoren en de watertoren tussen de Gentpoort en de Katelijnepoort -- zullen we acht torens in Brugge met elkaar verbinden. Het gaat om het eerste horizontaal lichtarchitecturaal project in Brugge,'' zegt Vandendorpe, die inzake grootschalige projecten al een en ander op zijn actief heeft. Zo spreken ze nu in Tongeren en omliggende nog van de lichtmuur die hij er naar aanleiding van de millenniumovergang liet ontbranden.

,,Een tweede project betreft de verlichting van de vier stadspoorten -- Kruis-, Smeden-, Gent- en Ezelpoort -- bij het binnentreden van de stad. Het zou om een feestelijke verlichting gaan, in rood, blauw en wit. Als de hertogen vroeger de stad binnenkwamen, versierden de mensen hun huizen met lakens, en met die verlichting wil ik daarnaar verwijzen'', legt Berten uit.

,,Het derde project -- Brugge spiegelt zich aan het water is gesitueerd op het traject van de Reiefeesten. Ik wil het water in een soort van wemeling op de gebouwen laten weerspiegelen, om zo de binding van de gebouwen met het water optimaal te maken. Het is al jaren dat ik dat droom te realiseren. Mogelijk kunnen we hiervoor enkele sponsors vinden.''

,,Ten slotte wil ik door de projectie van een anonieme tekening uit het einde van de 18de eeuw de Waterhalle opnieuw tot leven brengen op de gevel van het Provinciaal Hof. Heden en verleden zullen in mekaar overvloeien. Maar de Markt moet er wel pikdonker voor zijn...''


Gelukkig
Ignace Berten, meteen na deze ontvlamming: ,,Ik zou al heel gelukkig zijn als het eerste project zou kunnen doorgaan.'' (CG)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig