Het actiecomité dat zich verzet tegen de vestiging van een doortrekkersterrein voor allochtonen op Heule-Watermolen is vast van plan alle wettelijke middelen uit te putten. Zo werd beslist bezwaar in te dienen tegen het besluit van de Kortrijkse gemeenteraad, om bpa 6 Kromme Olm in herziening te stellen en een stedenbouwkundig ontwerper aan te duiden voor de realisatie van het centrum waar zigeuners met hun caravan terecht moeten kunnen. De actievoerders vinden op hun weg CD&V'er Patrick Jolie, die als enig gemeenteraadslid van de meerderheid vroeg de beslissing te verdagen.

Volgende week woensdag komen de actievoerders s' avonds bijeen in lokaal 't Brugske in Heule met advocate Carine Loontjens, specialiste administratief recht. Die zal de nodige toelichting komen geven over de klacht die zowel bij de gouverneur als bij Vlaams minister Dirk Vanmechelen wordt ingediend.

De actievoerders vinden dat de beslissing om het terrein in te richten naast MPI De Watermolen, vlakbij de Kortrijkse ring, lichtzinnig werd genomen. Een twintigtal locaties kwam in aanmerking en, zoals het decreet bepaalt, gequoteerd op ligging, bereikbaarheid en eigendomsstructuur.


Aanvulling
Ook Patrick Jolie vindt dat het dossier hoogst onvolledig is. Bij de stemming over het punt onthield hij zich, wat hem door de partij-instanties niet in dank werd afgenomen. Als dissonant werd hij op het matje geroepen.

Waarom hij dan dwars blijft liggen, vroegen we Jolie, zelf woonachtig in Heule?

Jolie: ,,Eigenlijk is het hoogst hilarisch dat de huidige herziening, nodig om het doortrekkersterrein daar te realiseren, een aanvulling is op de al vroeger gestarte procedure tot herziening van precies hetzelfde bpa. Een herziening van een herziening dus. Bij het zoeken van locaties beperkte schepen van Ruimtelijke Ordening Frans Destoop zich tot die plaatsen die binnen de R8 liggen en niet voorkomen in het buitengebied. Daardoor kwam geen enkele locatie in aanmerking in Aalbeke, Rollegem en Bellegem. Alleen in Heule, Bissegem, Marke en Kortrijk zelf. De keuze-perimeter was te klein. De sociaal-economische, demografische en verkeerstechnische criteria kwamen niet aan bod. De elementen die wél aan de basis lagen van de keuze, zijn blijkbaar top-secret.''

En voorts: ,,Markant om vast te stellen is dat geen enkel document over de locatiekeuze werd vrijgegeven. Ook de noodzaak aan zo'n terrein, dat ons door het provinciaal structuurplan wordt opgedrongen, kan betwijfeld worden want er zijn er al in Waregem, Beselare en juist over de grens.


Opgedrongen
Juist zoals het actiecomité waarvan Walter Deleu de spreekbuis is, vindt Jolie dat de Heulse bevolking het centrum zomaar krijgt opgedrongen.

In zijn antwoord bleef schepen Destoop maar herhalen ,,dat we het zo goed mogelijk en met een zo ruim mogelijke inspraak gaan aanpakken''. Dat het bestuur vast van plan is ermee door te gaan, bleek gisteravond nog. Een begeleidingscomité kwam een eerste keer bijeen in het gemeentehuis van Heule. Als het van schepen Destoop afhangt, gaat de vestiging op Heule-Watermolen gewoon door.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig