De Ingelmunsterse sportverenigingen schreeuwen al lang naar bijkomende infrastructuur. Er wordt immers zo sterk in clubverband aan sport gedaan, dat de bezettingscapaciteit van de sporthal zo goed als verzadigd is. Op de begroting van 2002 wordt 87.500 euro (ruim 3,5 miljoen frank) uitgetrokken voor de bouw van een ruimte waarin de judoclub onderdak zal vinden.

De sportverenigingen zijn vragende partij nummer één voor extra sportaccommodatie. Aan die wens, die op alle mogelijke manieren werd geventileerd, komt het gemeentebestuur in 2002 al voor een deel tegemoet. Op de begroting voor 2002 werd 87.500 euro of meer dan 3,5 miljoen frank uitgetrokken voor de bouw van een lokaal voor de judoclub.

De Brug-raadslid Koen Geldof maakte wel de opmerking dat nog meer sportverenigingen staan te springen om de sporthal te gebruiken. ,,Onder meer de tafeltennisclub is al langer vragende partij. De ploeg, die in eerste nationale uitkomt, krijgt niet het respect dat ze verdient. Ingelmunster heeft slechts weinig clubs die op dergelijk hoog niveau aantreden. Voor hen mag iets extra gedaan worden. De club moet nu trainen in het café van de voetbalclub. Allesbehalve comfortabel.''

Raadslid Geldof drong er ook op aan de sporthal te voorzien van een antislipvloer, om sport op topniveau mogelijk te maken. Ook buiten de sporthal is nog werk aan de winkel, zo vond het raadslid. ,,De atletiekpiste bijvoorbeeld ligt er bij regen moerassig bij. Een afdoende afwatering of een kunststofbekleding zou veel kunnen verhelpen. Het wordt tijd dat ook eens aan de mensen die daar gebruik van maken gedacht wordt.''


Wachtmuur
Burgemeester Jean-Pierre De Clercq stelde dat men de andere clubs zeker niet uit het oog is verloren. ,,Voor de opmaak van de plannen van de judoruimte hebben we meteen de intentie meegegeven het gebouw voor te bereiden op de komst van een industriële sporthal. De voorzieningen moeten nu al worden getroffen zodat de gebouwen straks naadloos op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een wachtmuur.''

Wanneer de industriële sporthal er precies komt, kon de burgemeester nog niet kwijt. ,,Dit is volledig afhankelijk van wat de financiële slagkracht van de gemeente in de nabije toekomst wordt'', antwoordde de burgemeester. Het geleidelijke wegvallen van dividenden in de energiesector en de onzekerheid over de dotatie van overheidswege omtrent de politiezone werpen tijdelijk een schaduw over het investeringsbeleid in de toekomst. ,,Ondertussen zoeken we voor de andere clubs een tussenoplossing'', beloofde burgemeester De Clercq. (FM)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig