Na de commotie rond de mogelijke komst van windmolens langs de A17, barst nu ook in Tielt het debat los. Vandaag start het openbaar onderzoek voor de bouw van een windturbine op het terrein van het West-Vlaams Houtbedrijf. Bedrijfsleider Hugo Carpentier heeft zelf zijn kandidatuur ingediend. Maar de Tieltse burgemeester zegt dat het stadsbestuur niet unaniem positief reageert.

Hugo Carpentier, de zaakvoerder van het West-Vlaams Houtbedrijf in de Meulebeeksesteenweg, noemt zichzelf een milieubewust bedrijfsleider.

,,Twee jaar geleden heb ik bij Electrabel mijn kandidatuur ingediend voor de plaatsing van een windmolen'', zegt Carpentier. ,,Wij hebben zelf niet het kapitaal om daarin te investeren, maar wij willen wel de ruimte ter beschikking stellen aan Westenwind. Dat bedrijf bouwt in opdracht van Electrabel windturbines. Tegen 2004 moet drie procent van de energie groen zijn. Ik sta daar achter. Meer zelfs, ik vind dat de norm, net als in Nederland, nog veel hoger zou mogen liggen.''

Hoewel het West-Vlaams Houtbedrijf al over enorme stockageruimtes beschikt, heeft het nog heel wat grond over. ,,Onze terreinen lopen 500 meter diep. De windmolen zou op ongeveer 400 meter van de straat komen'', aldus Carpentier.

In Ardooie, Ledegem, Roeselare en Lichtervelde rees de jongste weken protest tegen de mogelijke komst van windmolens langs de A17. Niet alleen buurtbewoners, maar ook plaatselijke politici opperden bezwaren.

,,Ik vind het jammer dat mensen daar negatief op reageren'', replikeert Hugo Carpentier. ,,Ik heb ook al de reactie gehoord van buren die bang zijn van het lawaai of van te veel weerkaatsing door de zon. Maar als er iemand last zou kunnen hebben, ben ik het zelf. Ik woon bij mijn bedrijf en het dichtst bij de plaats waar de turbine zou komen.''

Carpentier gelooft niet in lawaaihinder. ,,In onze streek komt negentig procent van de wind uit het westen'', zegt hij. ,,Het lawaai zou worden meegevoerd in de richting van de landbouwzone en niet van de bouwzone. Het enige mogelijke tegenargument is het esthetische aspect. Daar kan je natuurlijk over discussiëren. Ik vind een windmolen mooi. Westenwind zoekt locaties in de buurt van bestaande infrastructuur. De spoorweg en de hoogspanningsleiding liggen vlakbij.''


Decibel
De burgemeester van Tielt is minder enthousiast dan Carpentier. ,,De aanvraag is nog maar juist binnen'', verklaart Michiel Van Daele. ,,Wij zijn niet unaniem positief en zullen het dossier aan een grondige analyse onderwerpen. Het gaat toch over een windmolen met een hoogte van 140 meter en wieken van 80 meter. We moeten de impact op de buurt laten onderzoeken. Naar verluidt zou er op een afstand van 300 meter nog altijd een geluid zijn van 45 decibel.''

Van Daele twijfelt ook aan het effect van de windmolen. Er bestaan kaarten over de windvang, zegt hij. Die tonen aan dat Tielt niet de ideale locatie is. Het stadsbestuur van Tielt heeft in het dossier alleen een adviserende rol. Het openbaar onderzoek start vandaag en duurt dertig dagen. Pas daarna zal de stad een advies indienen. (AVN)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig