De verklaringen van burgemeester Paul Van de Casteele (CD&V) in een recent verschenen interview in Het Vrije Waasland , hebben bij de Hamse middenstand kwaad bloed gezet. Zowel de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) als het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) reageren verbolgen op de aantijgingen aan het adres van de plaatselijke middenstanders.

In het interview veegt Van de Casteele de vloer aan met de Hamse middenstand en de auteur citeert zelfs de uitspraak Zelfstandigen van Hamme zijn profiteurs in de titel van het paginabreed artikel. De Hamse burgemeester reageert gelaten: ,,Ik had een positieve indruk over een al even constructief interview, maar merk nu dat een aantal uitspraken uit hun verband werden gerukt. Anderzijds moet ik toegeven spijt te hebben over enkele zinsneden.''

Die reactie maakt duidelijk de rekening niet van de belangengroepen van zelfstandigen. Tijdens een persconferentie drukten UNIZO-gewestsecretaris Robert Corte, de Hamse voorzitter Michel De Geyter en diens ondervoorzitter Roger De Vos hun verontwaardiging uit over de stellingname van Van de Casteele. ,,Wij laten ons niet op die manier afschilderen. Zowel de inhoud van de verklaringen als het feit dat deze uit de mond komen van een autoriteit die een burgemeester toch wel is, voelen we aan als een messteek in de rug'', stelt het UNIZO-drietal.

,,In tegenstelling tot het predicaat van profiteurs durven we stellen dat precies de middenstand de draagkracht van deze samenleving ondersteunt, gelet op de tewerkstelling die we creëren. Bovendien hebben we met UNIZO altijd heel loyaal onderhandeld met het gemeentebestuur. Na deze minachtende uitspraken eisen we van de burgemeester een gesprek tijdens een door ons samengeroepen middenstandsraad op donderdag 31 januari. Dat is ons eerste actiepunt, want de gemeente moet ook dringend werk maken van een middenstandsloket, waar zelfstandigen terecht kunnen met allerlei structurele vragen rond wetgeving en reglementen. We ijveren ook voor meer duidelijke toelichtingen bij het gemeentelijk retributiereglement''.


Belastingen
Ook het LVZ is verbolgen. ,,De burgemeester heeft het zelfs nog moeilijk om zich in te passen in een rechtsstaat, waarin de auditeur van de Raad van State hem terechtwijst in verband met de gemeentebelastingen op bedrijven en vrije beroepen. Met zijn recente uitlatingen brengt Van de Casteele alleen maar schade toe aan iedere hardwerkende en goedmenende Hammenaar. We overwegen dan ook acties te ondernemen om de burgemeester diets te maken dat hij beter kan opstappen'', stellen Tom Waterschoot en Roland De Geest namens het LVZ. (JVdV)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig