De opvangmoeders zien met schrik het moment naderen waarop Lokeraars zullen moeten betalen per kilo huisvuil die ze met de vuilniswagen meegeven. ,,Gebruikte pampers zullen hen straks 0,19 euro (8 frank) per kilo kosten'', werpt Annemie Joos op. ,,Een paar onthaalmoeders hebben berekend dat dit hen 371 euro (15.000 frank) per jaar gaat kosten. Dat moet allemaal betaald worden van een dagvergoeding die amper 13,51 euro (545 frank) bedraagt. En waar ze ook de voeding voor de kinderen moeten mee bekostigen.''

,,Net daarom moeten de opvangmoeders minder huisvuilbelasting betalen'', zegt welzijnsschepen Jeanine Bellens (sp.a). Ook de schepen is geschokt door de nieuwe veiligheidsregels. In Dendermonde stelt het stadsbestuur een ambtenaar aan om de speeltoestellen van de onthaalmoeders te keuren, weet Annemie Joos. ,,En als het nodig is, komt de technische dienst van de stad Dendermonde de nodige herstellingen of aanpassingen doen.''

,,Onze stedelijke veiligheidsambtenaar kan onmogelijk al die toestellen gaan controleren'', is de reactie van schepen Bellens daarop. (RVL)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig