De Sint-Machariusparochie viert zaterdag feest voor de 125ste verjaardag van haar dorpsschool in de Wegvoeringstraat. Een eucharistieviering met bisschop Luysterman, een receptie, een academische zitting en een fototentoonstelling vormen de ingrediënten van een jubileumprogramma vanaf 18.30 uur.

Een dorpsschool vormt voor een niet onbelangrijk deel het latere leven van de bewoners. Oud-directrices Flavie Van den Berge en Rita Van De Velde doorliepen de school in al zijn geledingen, van kleuter tot tiener, van leerkracht tot directie. Een getuigenis van meer dan een halve eeuw onderwijs, voor ouders en kinderen.

Hun kleutertijd was gekenmerkt door overvolle klassen met 40 tot 50 leerlingen. ,,Het was er muisstil en tijdens de oorlogsjaren kregen we levertraan en papkoeken'' weten ze nog. De Zusters van Barmhartigheid uit Ronse runden de school tot 1969. De lagere school had toen nog een vierde graad waar huishoudkunde het belangrijkste vak was. ,,Bijna iedereen volgde die graad maar nadien studeerden slechts enkele meisjes verder'', zegt Rita. ,,Ik was de eerste gehuwde onderwijzeres en later de eerste lekendirectrice'', zegt Flavie. ,,Vandaag is dit vanzelfsprekend, toen was dat schokkend. De zusters gaven het roer niet graag af.''


Meer vrijheid
De grootste maatschappelijke verandering binnen de schoolmuren zien ze in een veel tolerantere samenleving. Meer vrijheid, meer invloeden van buitenaf, meer mondigheid. ,,Destijds was de school meestal de enige buitenhuisactiviteit. Nu is er de sportclub, de muziekschool, het crea-atelier en ga zo maar door. De school is slechts één van de dagactiviteiten waarin ook ouders een rol spelen'', getuigt Rita. ,,De school is -- net als de samenleving -- veel complexer geworden. En de leerlingen verliezen hierbij vaak aan concentratievermogen en wilskracht.''

De Machariusschool wordt sinds twee jaar geleid door Danny De Smet. De kleuterschool telt 207 leerlingen verdeeld over negen klassen waarvan drie in de wijkschool ,,'t Steentje''. Het lager heeft 148 ingeschrevenen en 7 klassen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig