Op de Oudenaardse gemeenteraad van maandag 28 januari vraagt Samen-raadslid Johan Blondeel in een bijkomend agendapunt aandacht voor de verkeersonveiligheid en de vervuiling op en rond het Sint-Jozefsplein. Volgens Jean-Luc Aelvoet, directeur van het Buitengewoon Onderwijs De Horizon in de nabijgelegen Vlaanderenstraat, komt die aandacht geen dag te vroeg: ,,Ondanks de dagelijkse chaos bleven wij voorlopig gespaard van ongelukken, maar elke dag houd ik mijn hart vast.''

Tijdens de spitsuren wordt het Sint-Jozefsplein overrompeld door schoolbussen en auto's. ,,Pal aan de parochiekerk parkeren 's morgens en 's avonds elke dag dertien autobussen'', licht Jean-Luc Aelvoet toe. ,,Alleen al van onze school stappen 240 kinderen naar het Sint-Jozefsplein, waar ook nog eens verschillende ouders met de auto wachten. Door een schrijnend tekort aan voldoende parkeerruimte manoeuvreren bussen en auto's door elkaar, terwijl ook nog eens de kinderen tussen de voertuigen moeten slalommen. Het hoeft geen betoog dat dergelijke chaos tot bijzondere onveilige situaties leidt. Elke groep leerlingen wordt dan wel vanaf de schoolpoort naar het Sint-Jozefsplein door een leerkracht begeleid, maar dit sluit geen ongelukken uit.''


Paaltjes
In de Groenstraat, die op het Sint-Jozefsplein uitgeeft, werden betonnen paaltjes geplaatst om het trottoir van de rijweg af te scheiden. Een weinig imponerende maatregel zo blijkt. ,,Niettegenstaande het stevige paaltjes betreft, worden die om de haverklap kapot gereden. Ook nu weer liggen paaltjes tegen de grond. De nieuwe appartementen zorgen tenslotte ook voor een toegenomen verkeersdrukte. Het wordt dus noodzaak om het Sint-Jozefsplein grondig te hertekenen. Tenslotte ervaren wij meer discipline wanneer een wijkagent een oogje in het zeil houdt. Vooral foutparkeerders vlogen al op de bon.''


Vervuiling
Maar er is volgens gemeenteraadslid Johan Blondeel meer. Behalve de verkeersveiligheid, laat ook het onderhoud van het wegdek en van de aanplantingen op en rond het Sint-Jozefsplein te wensen over. Hierbij wordt vooral gewezen op niet uitgekuiste greppels, diepe kuilen waar bomen werden gerooid en verwaarloosde bloemperken en graskanten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig