Prins Laurent komt binnenkort naar Evergem om met de bewoners en het gemeentebestuur te overleggen hoe men de verkeershinder in Langerbrugge en Kerkbrugge na het afsluiten van de Wondelgemkaai zoveel mogelijk kan beperken. ,,Ik wil daarmee een teken van erkenning geven en tonen dat we aandacht hebben voor de problemen van de mensen'', zegt prins Laurent.

Voor de aanleg van de nieuwe papierfabriek wordt de Wondelgemkaai afgesloten. Er komt een nieuwe weg maar die zal pas over twee jaar klaar zijn. ,,We hebben alle alternatieven bekeken maar de mensen van StoraEnso hebben me overtuigd dat het afsluiten van de Wondelgemkaai de enig mogelijk oplossing is om de fabriek te kunnen bouwen. Ik besef dat dit voor de buurt tijdelijke verkeershinder zal meebrengen en wil me daar voor verontschuldigen. Maar men moet begrijpen dat dit een zeer belangrijke investering is, ook inzake werkgelegenheid'', zegt havenschepen Termont.

Dinsdag betoogden nog ruim driehonderd personen tegen het afsluiten van de Wondelgemkaai. Het initiatief ging uit van het dagcentrum Obra in de Langerbrugsestraat, waar volwassen personen met een handicap verblijven. Samen met enkele buurtbewoners en de kinderen van de lagere school van Kerkbrugge kwamen ze op straat omdat ze vinden dat er eerst een nieuwe weg moet komen voor men de Wondelgemkaai afsluit. Ze vrezen dat veel zwaar vrachtverkeer gebruik zal maken van hun straat en de Burggravenlaan om naar de bedrijven langs het kanaal te rijden.


Evenwicht
Het afsluiten van de Wondelgemkaai is onvermijdelijk en gebeurt ten laatste binnen enkele weken. De politici zijn wel bereid te zoeken naar oplossingen om de verkeershinder te beperken. Daarbij denkt men aan meer snelheidscontroles en verkeersremmers. De Oost-Vlaamse gouverneur Herman Balthazar had in zijn toespraak erop aangedrongen alles te doen om de hinder voor de omwonenden zo gering mogelijk te houden.

De Evergemse waarnemend burgemeester Patricia De Waele zei dat prins Laurent beslist had naar Evergem te komen om zijn bekommernis te tonen voor het milieuaspect. De prins wil in het dossier streven naar een evenwicht tussen leefbaarheid en economie.

,,Het is de derde keer dat ik een dergelijk initiatief neem'', vertelt prins Laurent. Ik heb een brief ontvangen over de zaak en wil iedereen bij het overleg uitnodigen die zich betrokken voelt bij dit probleem.'' (RVH)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig