Nadat een eerdere poging om voormalig minister van Landbouw en Visserij Jaak Gabriels in de voorzittersstoel van de Rederscentrale te helpen mislukte, is de Limburgse parlementariër nu toch unaniem aanvaard als de nieuwe `schipper'. Gisteren zat hij in Oostende voor het eerst de algemene vergadering voor.

,,Ik neem dit mandaat slechts op voor een korte periode, net voldoende lang toch om met kans op succes een aantal zaken op poten te zetten'', zegt Jaak Gabriëls.

,,Zo moet het, vooraleer we op Europees niveau met de vuist op tafel kunnen bonken, binnenin de sector zelf duidelijk zijn welke concrete doelstellingen we op korte en langere termijn willen verwezenlijken. Om geloofwaardig over te komen en sterk te staan, is het evenwel nodig dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen en dat we versnippering tegengaan'', aldus de nieuwe voorzitter.

Jaak Gabriels liet daarbij het achterste van zijn tong niet zien, maar het was duidelijk dat hij doelde op de meningsverschillen enerzijds binnen de Rederscentrale zelf - grote schepen versus kleinere - en anderzijds tussen de centrale en haar tegenhanger, de Vlaamse Vissersbond.


Betere dialoog
Door zijn nationale en internationale contacten aan te spreken wil Gabriels een betere dialoog tot stand brengen tussen de visserij en de diverse overheden en politici.

,,We gaan de relaties met de Vlaamse overheid optimaliseren en op Europees niveau moeten we onze visserijsector weer aanvaardbaarder maken. Het kan bijvoorbeeld niet dat, zoals bij de jongste besprekingen gebeurde, een Europees commissaris onze minister van Landbouw en Visserij behandelt alsof we niet meer meetellen'', aldus nog de kersverse voorzitter van de Rederscentrale.