Vlaams minister Steve Stevaert heeft 1.100 binnenvaartschippers aangeschreven om hen te vragen een gratis sticker van 8 meter lang en 60 centimeter hoog op hun schepen aan te brengen. Met deze sticker wil hij promotie voeren voor het vrachtverkeer per binnenschip. Uit een eerste reactie konden we opmaken dat de schippers positief reageerden.

,,Het gaat goed met de binnenscheepvaart. Er is sinds vorig jaar een gestadige groei waar te nemen van het vrachtverkeer.'' Dat zei Vlaams minister Steve Stevaert ter gelegenheid van de voorstelling van het jaarverslag 2001 van de Binnenvaart Vlaanderen. De minister was niet weinig tevreden met deze gang van zaken. ,,Een vrachtwagen heeft 5 liter brandstof nodig om 100 km op de weg te rijden. Per trein doe je daar 330 km mee. En op het water raak je niet minder dan 500 km ver'' aldus de minister die hiermee de aandacht vestigde op de CO2-uitstoot die sterk wordt gereduceerd via de binnenvaart. ,,Bovendien heb je minder files op de weg en een pak minder brandstofverbruik.''

De minister wil echter nog meer verkeer op de binnenvaart. Om die reden stelde hij een stickercampagne voor. En Stevaert zou Stevaert niet zijn als hij deze stickers, die 8 meter lang en 60 cm hoog zijn, niet gratis ter beschikking stelt aan de binnenvaartschippers.

,,De binnenvaartschippers zijn me goed gezind'', wist Stevaert. ,,Daarom twijfel ik niet aan het succes van dit project waar we de mensen er willen op wijzen dat de binnenscheepvaart heel wat troeven in handen heeft.'' De stickers met het opschrift ,,hier vaart een file van 180 vrachtwagens voorbij'' liegen er dan ook niet om.(MVZ)