Stadssecretaris van Aarschot Louis Lauwers vindt dat de VLD-oppositie ten onrechte kritiek uit op het voertuig, dat de stad voor hem huurt. Hij stelt bovendien dat er heel wat onwaarheden sluipen in het verhaal van de raadsleden Hans Artels en Bob Verstraete. Hij geeft ons zijn relaas van de feiten.

,,Reeds op 28 juni 2001 besliste de gemeenteraad een personenauto voor de stad te huren. Die beslissing gebeurde unaniem, en ook het bestek werd door onder meer Hans Artels en Bob Verstraete goedgekeurd,'' merkt secretaris Lauwers op.

Lauwers: ,,De cataloguswaarde van de gehuurde auto bedraagt 93.061,85 euro en het maandelijks huurbedrag is bepaald op 672,24 euro. Het schepencollege besliste op 14 maart om deze wagen ter beschikking te stellen van de stadssecretaris, voor persoonlijk gebruik, en voor zover de dienstomstandigheden dit toelaten en mits betaling aan de stad voor dit voordeel in natura, zoals bepaald door het Wetboek van de Inkomstenbelasting.''

,,Ik lever hiervoor elke maand een bijdrage van 128 euro. Bovendien is het zo dat de burgemeester of een schepen mij geregeld begeleiden in dit voertuig, zodat andere dienstwagens van de stad beschikbaar blijven voor andere diensten,'' licht Louis Lauwers toe.

Hij wijst er nog op dat een gemeentelijk reglement in verband met dergelijke voordelen zowel op 22 november 2001 als op 25 april 2002 unaniem werden goedgekeurd.

,,Het was pas tijdens de raadszitting van 25 april 2002 dat oppositieraadslid Hans Artels voorstelde het logo van de stad via sponsoring aan te brengen op deze wagen. Hij zwijgt evenwel in alle talen over het feit, dat hij de vorige beslissingen mee heeft helpen goedkeuren. Hij heeft nochtans inzagerecht als raadslid en bezit een kopie van het volledige dossier,'' aldus stadssecretaris Lauwers.


Navolging?
Ondertussen blijkt dat in andere steden als Leuven, Diest, Tienen en Scherpenheuvel-Zichem de secretaris niet over een dienstvoertuig van de stad beschikt. ,, In Antwerpen heeft de stadssecretaris zelfs een eigen chauffeur, en de secretaris van de politiezone Hasselt beschikt eveneens over een voertuig. Omdat volgens de wet de wedde van de secretaris alle dienstverrichtingen dekt, is zo'n dienstvoertuig fiscaal interessant en is het een vorm van weddeverhoging. Op de maandelijkse vergaderingen van de secretarissen uit het arrondissement is de formule voor zo'n dienstwagen uitvoerig toegelicht. Daaruit bleek dat veel collega's heel wat interesse tonen voor de beslissing in Aarschot,'' besluit Louis Lauwers.